Co to jest przesunięcie terminu spłaty pożyczki?

Zmień kategorię
Przesunięcie terminu spłaty
Zmień pytanie Co to jest przesunięcie terminu spłaty pożyczki?

Masz możliwość przesunąć termin spłaty o 30 dni - w tym celu należy zalogować się w Strefie Klienta, wybrać jedną z dwóch opcji 
(Certyfikat albo Poręczenie), następnie złożyć poprawny wniosek i go prawidłowo rozliczyć.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Strefie Klienta.

Przesunięcie terminu spłaty