Gorący temat: Chwilówka

Powrót 17 lipca, 2019

Czym jest chwilówka?

Starając się zdefiniować istotę chwilówki w sposób jak najbardziej klarowny, moglibyśmy powiedzeć, że jest to krótkoterminowa pożyczka gotówkowa udzielana przez firmy nie będące bankami.
Istotą chwilówki, jako produktu finansowego, jest jej prostota. Można ją zaciągnąć na dowolny cel bez większych formalności, ponieważ firmy oferujące tego typu usługi oczywiście realizują procesy analizy ryzyka, ale przy tym wymagają również bardzo ograniczonych zabezpieczeń. Okres spłaty chwilówek nie przekracza zwykle 30 dni (udzielane są na okres od 1 do 30 dni), a wysokość pożyczanych kwot nie przekracza 3 tysięcy złotych.

Z prawnego punktu widzenia pożyczka udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy instytucją pożyczkową, a pożyczkobiorcą, w której klient instytucji zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę wraz z odsetkami w terminie ustalonym umową.

Jak już chwilę wcześniej powiedzieliśmy, jedną z cech czyniących pożyczkę krótkoterminową atrakcyjną jest szybkość jej realizacji. Kolejną, niewątpliwie formuła i ścieżka aplikowania – wszystkie kroki odbywają się przez internet. Jeśli nie wystąpi żaden problem z weryfikacją tożsamości lub wiarygodności osoby aplikującej o pożyczkę, z dużym prawdopodobieństwem pieniądze znajdą się na rachunku bankowym w ciągu 15 minut. Czas realizacji jest w przypadku produktu krótkoterminowego ogromnym atutem. Plusem chwilówki jest również dowolny cel na jaki może zostać przeznaczona. Firmy pożyczkowe koncentrują się raczej na szybkości i wygodzie dostarczenia pieniędzy niż na analizie przyczyn, dla których klient o pożyczkę się ubiega.

Decydując się na produkt krótkoterminowy, pożyczkobiorca jest zobowiązany wypełnić absolutne minimum formalności. Najczęściej wszystko sprowadza się do złożenia wniosku, automatycznej weryfikacji przez systemy oceniające zdolność do zaciągnięcia pożyczki (np. Instantor) lub dokonanie przelewu weryfikacyjnego na konto bankowe pożyczkodawcy.

Co przemawia za chwilówkami

  • Wygodny sposób aplikowania ograniczony do minimum formalności i wysiłku
  • Szybkość uzyskania pożyczki dzięki internetowej formie obsługi
  • Dostępność niemalże dla wszystkich zainteresowanych
  • Potencjalna możliwość dobrania określonej kwoty oraz przesunięcia spłaty.

Co stanowi negatywną stronę chwilówek

  • Wysokie koszty dla konsumenta
  • Duże prawdopodobieństwo wejścia w spiralę zadłużenia
  • Pozorny komfort finansowy prowokujący do zakupów
  • Szybki wzrost kosztów w przypadku korzystania z usług dodatkowych.

Pożyczka krótkoterminowa może być zatem wyjściem z sytuacji, gdy gotówka potrzebna jest ‘od zaraz’. Mając w głowie jednak związane z nią zagrożenia, każdorazowo należy zastanowić się, czy rzeczywiście chwilówka jest jedynym (źródłem) sposobem na rozwiązanie problemu.

Chwilówka: o tym warto pamiętać

Warto wiedzieć, iż markowe firmy pożyczkowe oferujące finansowe produkty krótkoterminowe działają według obowiązujących przepisów prawnych. Oznacza to, iż zakres i sposób działań tych firm jest nadzorowany i monitorowany przez regulatora rynku finansowego. Z punktu widzenia konsumenta ma to duże znaczenie ponieważ taka sytuacja zapewnia bezpieczeństwo, a więc i komfort w relacjach firma – klient.

Decyzja o związaniu się z instytucją finansową może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Stąd też istotnym jest wybór nie tylko właściwej oferty, ale przede wszystkim wiarygodnej firmy pożyczkowej. Aspekt zaufania rozważany powinien być nie tylko z perspektywy szybkości transakcji, ale także zapisów umowy. Pamiętać należy także, iż najlepsze firmy pożyczkowe nie wymagają wpłaty jakichkolwiek pieniędzy a’conto pożyczki, poza wpłatą jednego grosza dla weryfikacji poprawności konta bankowego.
Nieodzownym jest również informowanie pożyczkodawcy w przypadku kłopotów z terminową spłatą zobowiązania. Nie należy natomiast w żadnym razie unikać kontaktu z pożyczkodawcą, ponieważ firmie przede wszystkim zależy, aby jak najtańszym kosztem odzyskać pieniądze. Starać się będzie pewnością zasugerować optymalne rozwiązanie wyjścia z impasu.