Weksel – co to jest?

Powrót 28 czerwca, 2022

Chociaż z wekslem coraz rzadziej możemy się spotkać w życiu codziennym, nie oznacza to, że przestał on istnieć. Wciąż jest wykorzystywany np.: przez prywatnych inwestorów i przedsiębiorców. Pomimo tego, że z założenia jest zabezpieczeniem różnych transakcji, może wiązać się z różnymi niebezpieczeństwami. Jakimi? Dowiedz się z naszego artykułu.

Co to jest weksel?

Weksel to nic innego jak papier wartościowy. Może on być poleceniem zapłaty lub pisemnym zobowiązaniem. Przepisy na jego temat zostały określone już w 1936 roku w ustawie o Prawie wekslowym.

Niegdyś weksel był chętnie wykorzystywany jako zabezpieczenie kredytu czy pożyczki. Dzisiaj jest coraz rzadziej stosowany w ten sposób. Można się z nim jednak spotkać w przypadku umów pomiędzy kontrahentami.

Rodzaje weksli

Rozróżniamy 3 podstawowe rodzaje weksli: własny, trasowany i in blanco. Każdy z nich zawiera różne elementy i warto omówić je osobno.

Osobami, które są stroną w umowie mogą być:

  • trasat – osoba, która zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty;
  • trasant – osoba wystawiająca dokument;
  • remitent – osoba, której jest przekazywana określona kwota znajdująca się na wekslu.

Weksel własny

Jednym z podstawowych rodzajów weksla jest weksel własny. Jest on dokumentem, który wystawia sam dłużnik wekslowy. Tym samym weksel jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty określonej kwoty na rzecz remitenta.

Weksel trasowany

W przypadku weksla trasowanego biorą udział 3 strony: trasant – który wystawia dokument, trasat – który podpisuje polecenie zapłaty danej kwoty w określonym czasie, a także remitent – na rzecz którego ma być przekazana suma wekslowa.

Weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco? Jest to szczególny rodzaj weksla. Nie zawiera on bowiem takich samych elementów, co pozostałe jego rodzaje. Dotyczy to zwłaszcza kwoty, czyli sumy wekslowej. To jednak nie wszystko, ponieważ może na nim nie być także daty podpisania. Konieczna jest jednak umowa, która będzie określała okoliczności, w których weksel zostanie uzupełniony.

Weksel a pożyczka

Czasami można się jeszcze spotkać z ofertą pożyczki na weksel. O co chodzi? Mowa tutaj o takich pożyczkach, które są udzielane przez prywatnych inwestorów. Niestety często dochodzi do nadużyć. Takie osoby mogą wykorzystać czyjąś niewiedzę lub złą sytuację finansową i udzielić pożyczki np.: na wysoki procent.

Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pożyczka od firmy pożyczkowej. Możesz ją otrzymać również przy niekorzystnej historii kredytowej. Decydując się na nią, masz pewność, że podpiszesz umowę zgodną z prawem. Pożyczkodawcy tacy jak LendOn.pl nie wymagają wielu formalności. Wystarczy złożyć wniosek, aby otrzymać pieniądze jeszcze tego samego dnia.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po naszym artykule wiesz już dokładnie, co to jest weksel i w jakich sytuacjach możesz się z nim spotkać. Pamiętaj także, że pożyczka w sprawdzonej firmie pożyczkowej jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, niż podpisanie weksla z prywatnym inwestorem.