Ile kosztuje przegląd samochodu?

Powrót 4 października, 2019

Przeglądy pojazdu są obowiązkowe. Gdy auto kończy trzy lata, kolejny przegląd planujemy dwa lata później. Kiedy samochód wchodzi w szósty rok życia, przeglądy odbywają się corocznie. Naturalnie, przegląd rejestracyjny auta wiąże się z kosztami. Może i nie są w chwili obecnej ekstremalnie wysokie, ale spodziewać się powinniśmy w tym obszarze pewnych zmian. W 2018 roku zapowiadano je jednak nieskutecznie. Według założeń, wyższa cena za usługę miała wiązać się z bardziej wnikliwym podejściem do przeglądu rejestracyjnego.

Kiedy należy wykonać badania techniczne?

Pamiętać należy, że badanie techniczne auta, które jest warunkiem dopuszczenia do ruchu drogowego, wykonuje się standardowo co roku. W przypadku jednak nowych aut, a więc zakupionych w salonie, sytuacja jest nieco odmienna. Otóż samochody takie pierwszy raz bada się przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, potem przed upływem kolejnych dwóch, a następnie już co roku. Jeśli natomiast jesteśmy posiadaczem auta zabytkowego i prowadzimy przy jego wykorzystaniu działania zarobkowe, zasada jest nieco inna. Pojazdy zabytkowe bada się tylko raz, a ma to miejsce przed rejestracją. A co w przypadku, gdy samochód zostanie uszkodzony lub też policja odbierze dowód rejestracyjny? W takim przypadku należy dokonać naprawy usterki, a następnie udać się do stacji diagnostycznej w celu odebrania zaświadczenia. Ten dokument pozwoli odzyskać dowód rejestracyjny auta. Jeżeli jesteśmy posiadaczem nowego ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej lub motoroweru, powinniśmy pamiętać, aby wykonać badania techniczne przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji. Kolejne zaś przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania.

Z uwagi na to, że po upływie terminu ważności badań technicznych pojazd nie ma prawa poruszać się po drogach, przyjmuje się że jest niesprawny. Według regulacji prawnych wynikających a Kodeksu Drogowego osoba, która kieruje pojazdem bez ważnych badań technicznych może zapłacić mandat do 500PLN. W takiej sytuacji policja zatrzymuje dowód rejestracyjny.

Jak wygląda przegląd rejestracyjny?

No cóż, nie wydaje się, aby w ramach nowych regulacji zmieniło się coś istotnie. Poza tym oczywiście, że opłatę za przegląd uiszczamy przed wjazdem na kanał. Tak więc przygotujmy samochód do kontroli właściwie i rzetelnie, ponieważ zapłacimy za przegląd nawet jeśli nasz samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu.

Kolejną nowością, która wydaje się usprawniać przepływ informacji w ramach służb administrujących bezpieczeństwem ruchu drogowego jest ustanowienie wspólnej bazy danych. Dzięki czemu, natychmiast po dokonanym przeglądzie, informacja o danej usterce od razu trafia do bazy i jest udostępniona wszystkim stacjom kontroli. Nie będzie więc można podjechać na inną stację licząc na to, że tam uda się zdobyć pieczątkę.

W efekcie stałego przyrostu liczby samochodów z instalacją gazową zadecydowano również o szczególnym potraktowaniu tej grupy pojazdów. Tak więc przegląd techniczny auta z instalacją LPG/CNG kosztuje obecnie 162PLN. Cena zawiera standardową opłatę za przegląd czyli 98PLN, 1PLN za ewidencję badania, a także 63PLN za badania specjalistyczne instalacji gazowej. Pamiętać należy, że zakładając instalację gazową oszczędzamy na kosztach paliwa, lecz płacimy więcej za coroczny przegląd – auta na gaz, niezależnie od wieku, muszą przechodzić badania diagnostyczne co roku. W przypadku samochodów zasilanych gazem, na badanie oprócz dowodu rejestracyjnego należy zabrać ze sobą świadectwo legalizacji montażu instalacji gazowej oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego.

Jeśli zapomnisz o badaniach

Według założeń nowych regulacji, w przypadku gdy termin ważności dotychczasowego przeglądu upłynął co najmniej 45 dni temu, będziemy musieli zapłacić 50% więcej za badanie. Jeśli spóźnimy się nie więcej niż trzydzieści dni, możemy mieć nadzieję, że zapłacimy jedynie 126PLN. Pamiętać również powinniśmy, że w przypadku gdy nie dostaniemy pieczątki potwierdzającej sprawność auta, na usunięcie usterki mamy 14 dni. Po dokonanej naprawie musimy wrócić na przegląd rejestracyjny samochodu. Warto wrócić na tę samą stację diagnostyczną, z której odesłano nas z kwitkiem. Zapłacimy wtedy tylko za przegląd tego, co wcześniej wzbudziło poważne wątpliwości technika. Cena badania pojedynczego elementu wynosi około 20PLN. Na innej stacji będzie trzeba zapłacić pełną stawkę za kompletne badanie.

Co się zmieni w przeglądach?

Zapowiadane zmiany w cenniku badań technicznych nie powinny zaboleć kierowców w sposób szczególny, ponieważ standardowy koszt nie powinien być wyższy niż 3,50PLN. Kwota ta obejmować będzie tak zwaną „opłatę jakościową”. W kontekście jednak administracyjnym zmianie ulegnie czas wykonania badań technicznych. Nie będziemy mogli go wykonać wcześniej niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem. Przegląd natomiast zostanie wydłużony o 12 miesięcy od daty wpisanej do dowodu. Najistotniejszą zmianą jest planowany pro-ekologiczny wątek, dzięki któremu pojazd z usuniętym filtrem DPF nie zostanie dopuszczony do ruchu.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Doskonale pamiętamy, że posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowym warunkiem umożliwiającym wprowadzenie pojazdu do ruchu. Takim samym obowiązkiem jest także przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego auta. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku braku ubezpieczenia OC, tak i w sytuacji, gdy pojazd nie posiada ważnych badań technicznych grożą wysokie kary. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji w czasie, kiedy auto nie miało ważnych badań technicznych ubezpieczyciel i tak ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Co jednak najważniejsze – w praktyce, w takiej sytuacji bardzo często zwróci się do sprawcy wypadku z żądaniem regresu. W sytuacji, jednak gdy poszkodowany nie posiadał ważnych badań OC ubezpieczyciel postąpi nieco inaczej. Sprawdzi, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym auta nieposiadającego ważnych badań. Jeśli okaże się, że nie pozostały one bez wpływu na zdarzenie, odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Stawki za badania techniczne w 2019 roku

Stawki przewidziane za przegląd samochodu przez Ministerstwo Infrastruktury w 2019 roku są jednakowe dla danych rodzajów aut. Koszty wykonania badań technicznych wynoszą:

  • 98PLN – samochód osobowy
  • 162PLN – pojazdy zasilane gazem
  • 62PLN – badanie techniczne motocykla
  • 153PLN – samochód ciężarowy