Jak spłacić pożyczkę? Kredyt konslidacyjny

Powrót 21 lutego, 2020

Rynek finansowy oferuje szereg możliwości pożyczkowych. Jedną z nich jest dostępny w bankach – kredyt konsolidacyjny. Daje on możliwość przekształcenia kilku comiesięcznych rat na jedną niższą płatność, co może przynieść niebagatelną ulgę w domowym budżecie. Rozważając jednak takie podejście należy pamiętać, że w całkowitym rozrachunku będzie to rozwiązanie zauważalnie droższe.

Kiedy ma to sens?

Możliwości nieograniczonych zakupów, jakie daje nam rynek dóbr konsumpcyjnych wiążą się często z koniecznością, a jeszcze częściej z dążeniem do zaciągania pożyczek. Większe zakupy – pożyczka. Kolejne, również pożyczka, bo przecież jest prosta i łatwo dostępna. Emocje niejednokrotnie powodujące nami na widok doskonałych okazji sprawiają, że w krótkim czasie stajemy sie dłużnikami kilku instytucji pożyczkowych. Dobrze, jeśli posiadane zasoby materialne są w stanie pokryć zaciągnięte zobowiązania. W przypadku jednak utraty pracy, obniżenia dochodów lub znacznego obniżenia wiarygodności kredytowej spłata pożyczek może okazać się bardzo trudna. Co zatem zrobić w takiej sytuacji? Zakładając, iż jesteśmy posiadaczem kilku zobowiązań kredytowych w różnych instytucjach, a więc spłacamy kilka rat w ciągu danego okresu, możemy rozważyć opcję, jaką daje kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny. Co to takiego?

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym przyznawanym na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań. Jest to model zarządzania zobowiązaniami, w którym łączone są długi wobec kilku wierzycieli, w celu obniżenia wysokości comiesięcznych zobowiązań. Proces ten może dotyczyć niemal wszystkich rodzajów kredytów bankowych, od kart i kredytów ratalnych, przez gotówkowe, samochodowe i odnawialne, aż po kredyty mieszkaniowe.

O ile sama możliwość pozwalająca na transformację kilku rat w jedną wygląda bardzo atrakcyjnie, o tyle już konsekwencje finansowe mogą dawać wiele do myślenia. Co prawda w sytuacji, gdy wysokość jednej raty jest niższa niż sumy dotychczas płaconych, wydawać się może, że to właśnie był cel zaciągania kredytu konsolidacyjnego. W rzeczywistości, osiągając chwilowy sukces, konsument w ostatecznym rozliczeniu ma bardzo małe szanse w starciu z bankiem. Ten ostatni zawsze pozostanie na pozycji wygranej. Gdzie zatem tkwi haczyk?

Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste. Aby obniżyć wysokość płaconych w ramach kredytu konsolidacyjnego rat i jednocześnie uzyskać zadawalający zwrot z inwestycji, bank wydłuży okres spłaty przynajmniej niektórych zobowiązań podlegających konsolidacji. W efekcie spłacając ku zadowoleniu jedną niższą ratę w ciągu miesiąca, klient pozostanie z bankiem dłużej niż miałoby to miejsce w przypadku uregulowania na czas poprzednich długów. Przystępując zatem do umowy z bankiem należy dobrze oszacować realne koszty związane z usługą konsolidacji dotychczasowych zobowiązań.

W przypadku więc, gdy sytuacja konsumenta skłania go do skorzystania z kredytu konsolidacyjnego, a bank skłonny jest zooferować mu taką usługę, to mając na uwadze jego koszty, warto rozważyć taką opcję. Starając się o kredyt konsolidacyjny należy pamiętać również, iż nie wszystkie banki wyrażają zgodę na konsolidację wewnętrzną.

Na co zwrócić uwagę?

Koszty usług bankowych są czynnikiem, o którym zawsze trzeba pamiętać, zanim jeszcze złożony zostanie podpis na umowie o ich świadczenie.

Komercyjny charakter instytucji bankowych sprawia, że niezależnie od dostarczanego produktu kierują się chęcią zysku. Tak też dzieje się w przypadku kredytu konsolidacyjnego. Wydłużenie okresu spłaty może zatem nie być jedynym dodatkowym kosztem, jaki obciąży konsumenta. Bardzo często bowiem banki pobierają prowizję za udzielenie nowego kredytu, a także przedterminową spłatę starego. Jeśli kwestia dotyczy kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką, w takim przypadku niewątpliwie pojawią się koszty wyceny nieruchomości, notariusza oraz wpisu do hipoteki. Niemniej jednak nawet w przypadku dodatkowych obciążeń może okazać się, że najbardziej atrakcyjne warunki konsolidacji dostępne będą w przypadku, gdy kredyt zabezpieczony zostanie właśnie hipoteką na nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ kredyty hipoteczne charakteryzują się obniżonymi wskaźnikami stosowanego w ich przypadku oprocentowania.

W jakiej sytuacji?

Formuła kredytu konsolidacyjnego może mieć duży sens w sytuacji, gdy warunki dotychczasowych kredytów są wyjątkowo niekorzystne w porównaniu z aktualną ofertą rynkową. Zupełny koszt kredytu konsolidacyjnego, który między innymi z uwagi na wydłużony okres kredytowania może być wyższy od sumy obecnie płaconych rat z założenia nie jest atrakcyjny. Nie to jednak jest istotą kredytu konsolidacyjnego. To zdecydowanie produkt dla tych którzy są w stanie dostrzec nadchodzące kłopoty ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Z drugiej strony również kredyt konsolidacyjny można potraktować, jako okazję do inwestycji. W przypadku bowiem, gdy klient płaci niższe raty miesięczne, uzyskane w ten sposób dodatkowe pieniądze przeznaczyć może na inne aktywności. Dobre zarządzanie kredytem konsolidacyjnym może zarówno sprzyjać odzyskaniu stabilności finansowej, ale również ułatwić monitorowanie domowego budżetu.

O czym pamiętać?

Kredyt konsolidacyjny może być optymalnym wyjściem, jeśli rozważyliśmy wszystkie ‘za i przeciw’ oraz wykonaliśmy ćwiczenie polegające na zliczeniu wszystkich z nim związanych kosztów. Z uwagi na to, że rozwiązanie to nie należy do najtańszych, warto zastanowić się w pierwszym kroku nad nieco odmiennym podejściem. W przypadku jedynie przejściowych problemów ze spłatą rat posiadanych kredytów, pierwszą braną pod uwagę opcją powinna być rozmowa z bankami i wniosek o karencję w spłacie lub wakacje kredytowe.

Decyzję o kredycie konsolidacyjnym dobrze jest zweryfikować powtórnie, czy dodatkowa gotówka, którą zaproponuje bank, jest rzeczywiście niezbędna. Uwagę trzeba więc zwrócić na potencjalne niebezpieczeństwo powstania spirali zadłużenia. Czym bowiem bardziej atrakcyjna rata kredytu konsolidacyjnego, tym większa naturalna skłonność do wydawania dostępnych środków. Przed podjęciem decyzji o konsolidacji zobowiązań, należy bezwzględnie zweryfikować treść dotychczasowych umów, czy przypadkiem nie zawierają zapisów dotyczących prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.