Ile wynoszą koszty komornicze w 2021 roku?

Powrót 2 maja, 2021

Ile kosztują koszty komornicze w 2021 roku? To pytanie zadaje sobie nie jedna osoba, której komornik zajął konto czy mienie. Egzekucja komornicza zawsze jest związana z opłatą, która jest naliczana według wysokości zadłużenia. Sprawdź, ile obecnie wynoszą.

Co to są koszty komornicze?

W trakcie egzekucji komorniczej komornik zajmuje rachunek bankowy, mienie lub nieruchomości. Uzyskane w ten sposób fundusze są przekazywane na poczet długu, aby spłacić nasze zadłużenie. Nie jest to jednak proces bezpłatny. Obowiązują nas bowiem koszty komornicze. Co się na nie składa?

Na koszta egzekucji komorniczej składają się:

  • opłaty za ogłoszenia;
  • doręczanie korespondencji;
  • opłata dla biegłych i tłumaczy;
  • uzyskanie dokumentów;
  • przejazdy i transport mienia.

Trudno byłoby wycenić jedną, ogólną stawkę kosztów komorniczych. Ich wysokość jest zatem zależna od długu i jest regulowana przepisami prawa.

Ile wynoszą koszty komornicze?

Wysokość kosztów komorniczych nigdy nie jest stałą kwotą. Co więcej, jest uzależniona od tego, jak duże jest nasze zadłużenie. Opłata za egzekucję komorniczą określa ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku.

Według obecnie obowiązujących przepisów koszty komornicze mogą wynosić:

  • 10% wartości roszczenia;
  • 5% wartości roszczenia po umorzeniu egzekucji;
  • 3% wartości roszczenia, jeśli spłacimy całość lub część długu w ciągu miesiąca od rozpoczęcia egzekucji.

Warto przy tym zauważyć, że stawka podstawowych kosztów komorniczych została niedawno ujednolicona i wynosi 10%. Obejmuje ona egzekucję z wynagrodzenia, konta bankowego czy nieruchomości. Z kolei koszty komornicze po umorzeniu egzekucji wynoszą połowę wartości roszczenia, czyli 5%. Ma to jednak miejsce tylko wtedy, kiedy spłaciliśmy dług lub doszliśmy do porozumienia z właścicielem.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej?

Sytuacja, kiedy komornik puka do drzwi, nie jest dla nikogo przyjemna. Jest ona jednak ostatecznością, której możemy uniknąć. Egzekucja komornicza odbywa się wtedy, kiedy odmawiamy nie tylko spłaty długu, ale też współpracy z wierzycielem. Sprawa zaś trafia do sądu, który wydaje nakaz rozpoczęcia egzekucji przez komornika sądowego. Ten z kolei ma prawo zająć nasze konto oraz przejąć mienie, aby odzyskać należność.

Aby uniknąć tak czarnego scenariusza, warto współpracować z wierzycielem jeszcze na etapie windykacji. Jeśli pojawił się dług, zapewne skontaktuje się z nami zainteresowana instytucja lub windykator w jej imieniu. W tym momencie mamy jeszcze możliwość porozumienia się w sprawie przedłużenia terminu płatności lub rozłożenia długu na raty.

W najlepszej sytuacji znajdujemy się wtedy, kiedy jesteśmy przed terminem spłaty pożyczki. Jeśli wiemy, że nie uda nam się jej oddać na czas, mamy możliwość skorzystania z pomocy wierzyciela. Firmy pożyczkowe oferują takie usługi jak refinansowanie pożyczki, dzięki czemu mamy dłuższy termin spłaty i nie musimy martwić się o koszty komornicze lub windykację.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
APLIKUJ O POŻYCZKĘ TERAZ.