Odpowiedzialność za długi małżonka – kiedy długi małżonka są nasze?

Powrót 2 września, 2021

Wchodząc w związek małżeński, powstaje wspólnota majątkowo. O ile nie podpisaliśmy intercyzy, posiadamy wspólny majątek, za który odpowiadają obie strony. Co jednak w przypadku powstania długu? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za długi małżonka przy wspólnocie majątkowej a rozdzielności?

Kiedy odpowiedzialność za długi małżonka nie zachodzi?

Pomimo tego, że między Wami jest wspólnota majątkowa, nie zawsze odpowiadacie za swoje długi. Wiele zależy od sytuacji i momentu, kiedy powstało zobowiązanie. W niektórych przypadkach odpowiedzialność za długi małżonka w ogóle nie zachodzi.

Mowa tutaj o zobowiązaniach, o których druga strona nie miała pojęcia. Przykładowo Twój mąż lub żona podpisała umowę pożyczki i nie poinformowała Cię o tym. W takim przypadku długi współmałżonka nie są naszą odpowiedzialnością, ponieważ powstały z powodu tylko jednej ze stron.

Wyjątkiem są jednak zobowiązania na potrzeby indywidualnych członków rodziny. Wymienia się tutaj takie wydatki jak:

  • odzież;
  • edukacja;
  • żywność;
  • naprawę i remonty;
  • rachunki.

W przypadku takich zobowiązań spada na nas odpowiedzialność za długi małżonka. Aby uniknąć długu z tego tytułu, sąd musiałby orzec o rozrzutnym i lekkomyślnym działaniu drugiej strony. Możemy się zwrócić o taką pomoc, jeśli zachowanie współmałżonka destabilizuje sytuację finansową rodziny.

Odpowiedzialność za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej

W przypadku odpowiedzialności za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej, sprawa jest znacznie prostsza. Nie zachodzi wtedy bowiem wspólnota majątkowa i za swoje długi odpowiadamy indywidualnie.

Aby uniknąć odpowiedzialności za długi małżonka, warto podpisać intercyzę. Możemy zdecydować się na taki dokument nie tylko w czasie ślubu, ale również po nim. Pamiętajmy jednak, że prawo nie działa wstecz, tak samo intercyza.

Czy żona odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej?

Osoby prowadzące swoje firmy, często decydują się na podpisanie intercyzy. Taka decyzja może uchronić od późniejszych problemów i nieporozumień między małżonkami. Jak się okazuje, żona może odpowiadać za długi męża z działalności gospodarczej.

Kiedy mąż lub żona prowadzi firmę, ale niestety musi ogłosić upadłość, odpowiedzialność za długi spada na obu małżonków. Wyjątkiem jest rozdzielność majątkowa. Wtedy żona nie odpowiada za długi męża z działalności gospodarczej. Intercyza musi jednak zostać podpisana na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości firmy.

Odpowiedzialność za długi małżonka w polskim prawie nie jest jednoznaczna. Nie zawsze odpowiadamy za długi męża lub żony. Aby zabezpieczyć się majątkowo, warto jak najwcześniej rozważyć dostępne opcje.