Podatek Belki – czym jest i ile on wynosi?

Powrót 2 marca, 2022

Kiedy chcesz wypłacić pieniądze z lokaty lub sprzedawać akcje, Twój zysk będzie niższy o 19%. Dlaczego? Z powodu podatku od zysków kapitałowych, który nazywany jest także podatkiem Belki. Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić? Dowiedz się tego z naszego poradnika.

Czym jest podatek Belki?

Kiedy nie wiemy o podatku Belki, możemy się rozczarować, wypłacając środki z lokaty. Warto zatem dowiedzieć się o nim więcej. Ma on w końcu duży wpływ na nasze oszczędności.

Skąd wziął się podatek Belki? Tak naprawdę jest to podatek od zysków kapitałowych. Rząd wprowadził go w 2002 roku, kiedy wicepremierem i ministrem finansów był Marek Belka – stąd pochodzi potoczna nazwa podatku.

Opłata jest naliczana, kiedy osiągamy zysk kapitałowo-pieniężny ze źródeł wskazanych w ustawie o podatku dochodowych. Co więcej, podatek Belki dotyczy tylko osób fizycznych, a nie firm.

Ile wynosi podatek Belki?

Podatek Belki to nawet ⅕ naszego zysku. Niestety jego wysokość jest taka sama niezależnie od osiągniętych dochodów. Ile zatem wynosi?

Kiedy został wprowadzony w 2002 roku, stawka wynosiła 20%. Po dwóch latach wprowadzono nowelizację ustawy. Wraz z nią zmieniono wysokość podatku na stawkę zryczałtowaną 19%. Jednocześnie nowa ustawa objęła podatkiem Belki także papiery wartościowe.

Wiesz już, że podatek Belki wynosi 19%. Czy masz jednak świadomość, jak jest wyliczany? Jak sama nazwa wskazuje, jest to opłata z tytułu zysków kapitałowych. Oznacza to, że jest on pobierany tylko od kwoty zysków, a nie od zainwestowanego kapitału.

Przykładowo, jeśli masz 1000 zł na lokacie oszczędnościowej oprocentowanej na 5%, po roku możesz wypłacić powiększony kapitał. Zysk lokaty wyniesie 50 zł i to właśnie od tej kwoty obliczany jest podatek 19%. Dlatego zamiast 1050 zł, otrzymasz 1040,5 zł.

Kiedy trzeba zapłacić podatek Belki?

Wiele osób kojarzy podatek Belki z kontami oszczędnościowymi. Rzeczywiście są one nim opodatkowane. Nie są jednak jedynymi źródłami dochodów, od których trzeba zapłacić 19%.

Należą do nich także:

  • odsetki od udzielanych pożyczek;
  • papiery wartościowe;
  • rachunki i lokaty oszczędnościowe;
  • fundusze kapitałowe;
  • wypłacone dywidendy;
  • obligacje.

Jak widzisz, podatek Belki obowiązuje w wielu przypadkach, kiedy otrzymujesz zysk z prowadzonych rachunków, sprzedaży papierów wartościowych czy udzielania pożyczek.

Taki sam obowiązek dotyczy funduszy emerytalnych. Można jednak uniknąć podatku Belki w przypadku IKE i IKZE o ile, zgromadzone środki zostaną wypłacone najwcześniej po 60. roku życia.

Kto musi zapłacić podatek Belki? Tutaj jest już trochę prościej. W większości przypadków bank wypłaca nam kwotę pomniejszoną już o podatek od zysków kapitałowych.

Kiedy jednak sprzedajesz akcje lub udzielasz pożyczek, samodzielnie płacisz 19% podatku. Aby to zrobić, składasz zeznanie podatkowe PIT-38.

Podsumowanie

Podatek Belki dotyczy nie tylko osób, które oszczędzają zaoszczędzone pieniądze. Jest on również pobierany w przypadku sprzedaży papierów wartościowych, dywidend, a także odsetek od pożyczek. Warto o tym pamiętać, kiedy liczymy nasz zysk.