Refinansowanie pożyczki

Powrót 11 lipca, 2019

Czym jest refinansowanie pożyczki?

Otrzymując pożyczkę zobowiązujemy się do jej terminowej spłaty. Zdarza się jednak, iż pomimo naszych najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie spełnić postawionych przed nami wymagań. Sytuacja życiowa, czy też splot niekorzystnych wydarzeń, mogą sprawić, iż potrzebować będziemy dłuższego okresu na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Z pomocą może nam przyjść refinansowanie.

Co to jest refinansowanie pożyczki?

Zaciągając zobowiązania finansowe i podpisując umowę z instytucją pożyczkową deklarujemy ich spłatę w określonym terminie i na uzgodnionych warunkach.

W przypadku, gdy rozważamy zadłużenie się na krótki okres mamy do dyspozycji całą gamę produktów firm pożyczkowych oferujących zazwyczaj usługę 30-sto dniową, realizowaną w pełni poprzez internet. Decydując się na taki produkt finansowy należy pamiętać, iż w tym czasie należy spłacić nie tylko pożyczoną kwotę pieniędzy, ale także prowizję i odsetki. Ponieważ czas na jaki pożyczyliśmy pieniądze jest relatywnie krótki, może zdarzyć się nam opóźnienie w spłacie. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i omówić sposób rozwiązania zaistniałej kwestii. Firmy z założenia starają się załatwiać tego typu kwestie w sposób jak najmniej dolegliwy dla klienta, szczególnie zaś, jeśli ten zawczasu zgłosił możliwość wystąpienia problemu. W przypadku jednak, jeśli klient nie wykazuje ochoty do współpracy, instytucje pożyczkowe uruchamiają niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji procedury windykacyjne. Biznes pożyczkowy jest nieubłagany w stosunku do dłużników również tych, którzy stalli się nimi incydentalnie.

Wyjściem z sytuacji może być przedłużenie terminu spłaty lub też refinansowanie zadłużenia. Obydwa te rozwiązania potraktowane nieostrożnie mogą stać się jednak pierwszym krokiem do wejścia w spiralę zadłużenia.

Refinansowanie pożyczek nie jest nowe i jako usługa znane jest w sektorze bankowym od lat. Rozwój rynku i jego potrzeby wyzwoliły zapotrzebowanie na tego typu produkty. Stąd też coraz więcej instytucji pożyczkowych specjalizujących się w pożyczkach konsumenckich wprowadza takie właśnie usługi do swojego portfolio.

Co robić, gdy mamy problem ze spłatą zobowiązania

Wracając do kwestii problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania postarajmy się z maksymalną dozą rozsądku rozważyć wszystkie dostępne rozwiązania. Tak jak powiedzieliśmy sobie powyżej, nikomu tak bardzo nie zależy, aby dłużnik spłacił zobowiązanie w oznaczonym czasie, jak firmie udzielającej pożyczki. Dlatego też możemy mieć pewność, iż nasz kontakt z pożyczkodawcą zanim jeszcze nadejdzie termin spłaty zobowiązań, będzie korzystny dla obydwu stron. Firma doradzi nam optymalne rozwiązanie zapewniając klientowi komfort czasu, a sobie wyższe prawdopodobieństwo odzyskania długu. W jednym wypadku będzie to możliwość przesunięcia spłaty, w innym propozycja wzięcia pożyczki na refinansowanie zadłużenia. Ponieważ są to dodatkowe produkty pożyczkodawcy, z ich udostępnieniem wiążą się zazwyczaj niemałe koszty.

Jak działa refinansowanie

Decyzja o refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia może zostać zrealizowana według dwóch podstawowych opcji, które zależne są od modelu działania instytucji pożyczkowej. W pierwszej możemy udać się do banku i wśród gamy usług wybrać kredyt na refinansowanie zobowiązań. W drugiej natomiast może skierować dłużnika do firmy współpracującej specjalizującej się w tego typu produktach, aby ta dostarczyła odpowiednie usługi. Pamiętajmy, iż w przypadku drugiej opcji po wpłacie prowizji, pieniądze z pożyczki refinansującej dług trafią bezpośrednio na konto firmy, wobec której występują zobowiązania. Logicznym jest więc, że z chwilą udzielenia pożyczki na refinansowanie długu w pierwszej firmie, klient staje się dłużnikiem drugiej.

Podpisując umowę o refinansowaniu, należy jak ma to miejsce w przypadku wszystkich umów, w ramach których powstają zobowiązania finansowe, przyjrzeć się jej zapisom. Szczególnie tym, traktującym o kosztach. Wielkość prowizji powinna być przedstawiona w regulaminie firmy bądź tabeli opłat. Wysokość prowizji zależy natomiast od kwoty oraz okresu spłaty zobowiązania. Pamiętać należy, że koszty związane z refinansowaniem mogą być bardzo wysokie i być zbliżone często do opłat z tytułu przedłużenia terminu spłaty zobowiązania.

Stąd też bardzo dobrze należy rozważyć wszystkie ‘za’ i ‘przeciw’ refinansowaniu.

Kwestią nie do końca jasną jest, czy pożyczkę na refinansowanie zadłużenia można rozważać w kategorii opcji pozytywnch. Niezależnie od kwestii filozoficznych refinansowanie może być jedynym wyściem prowadzącym do rozwiązania problemu. Niewątpliwie, dzięki tej formie spłaty pożyczki istniejącym długiem zajmie się inna firma, a klient zyska czas na zorganizowanie potrzebnej sumy pieniędzy. Co więcej, uniknie konsekwencji związanych z wpisem do bazy dłużników.

Zdecydowanie ujemną stroną refinansowania jest jej istota, a więc konsekwencja w postaci zaciągnięcia innego zobowiązania, którego warunki są zazwyczaj (choć wcale nie zawsze) nieco mniej atrakcyjne. W wielu przypadkach refinansowanie zobowiązania może być ostatnią deską ratunku dla zdesperowanych pożyczkobiorców, jest również polem do nadużyć. Zwłaszcza, że procedura refinansowania nie jest obecnie regulowana przez żadne przepisy prawne.

Pamiętać warto, iż banki (nawet te państwowe) i wszelakiego rodzaju instytucje pożyczkowe są na wskroś firmami komercyjnymi. Stąd też wszystkie świadczone przez nie usługi i każdy udostępniany produkt powinny przynosić zyski. Dlatego też po stronie konsumenta pozostaje obowiązek daleko posuniętej rozwagi. Odpowiedzialne pożyczanie pieniędzy rozpoczyna się od przemyślanej dobrze decyzji o wzięciu pożyczki.