Spłaciłam/em pożyczkę. Kiedy mogę starać się o kolejną?