Spłaciłam/em pożyczkę w terminie. Czemu kolejna aplikacja została odrzucona?