Leasing konsumencki: co to jest i jak z niego skorzystać?

Powrót 1 sierpnia, 2019


O leasingu pisze się coraz więcej jako że przybywa szybko zwolenników finansowania zakupu samochodu w tej właśnie formie. Koncepcja leasingu nie jest skomplikowana, nie mniej jednak w dalszym ciągu pozostaje nie do końca jasna dla tych, którzy leasing kojarzyli dotąd z biznesem. Postarajmy się więc zebrać najistotniejsze elementy opisujące jego specyfikę tak, aby rozwiać wątpliwości.

Czym jest leasing?

Zgodnie z przepisami prawa przez umowę leasingu rozumiemy stan, gdy finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Jednocześnie korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Powyższa definicja wydaje się w miarę przystępny sposób tłumaczyć zasady leasingu. Pełne jej brzmienie, jak również pozostałych zapisów dotyczących leasingu znajdziemy w Kodeksie Cywilnym.

Samochód w leasingu?

Pożyczka, kredyt, leasing – trzy najczęściej spotykane opcje wśród osób kupujących lub też rozważających zakup auta. Poza pierwszą i drugą formą finansowania zakupu samochodu będącymi naturalnymi ścieżkami wśród znacznej części klientów, pojawiła się również trzecia. Do niedawna dostępna jedynie dla przedsiębiorców, teraz również dla osób fizycznych – leasing konsumencki.

Prowadząc firmę korzystamy zazwyczaj z różnorodnych modeli optymalizacji kosztów. Leasing jest jednym z nich i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jako przedsiębiorcy możemy wybierać spośród dwóch podstawowych rozwiązań. Pierwszym z nich jest leasing operacyjny, którego zasady działania przypominają nieco najem lub dzierżawę. Drugim rozwiązaniem jest natomiast podobny do formuły sprzedaży produktów na raty leasing finansowy.

W sytuacji jednak, gdy prowadzenie działalności gospodarczej nie jest obszarem naszych codziennych zawodowych aktywności, do wyboru mamy– leasing konsumencki. Co prawda w takim przypadku przyjmuje on nieco inny charakter i formę, ale generalne zasady pozostają niezmienne.

Proces finansowania samochodu w drodze leasingu jest relatywnie prosty niezależnie czy występujemy w nim jako przedsiębiorcy, czy też jako osoby fizyczne. Po podjęciu decyzji o drodze pozyskania środków na zakup pojazdu wykonać musimy dwa podstawowe kroki. Po pierwsze, odwiedzić salon sprzedaży i dokonać wyboru auta. Po wtóre natomiast podpisać stosowne dokumenty, czyli umowę leasingu. W oparciu o tą właśnie umowę leasingodawca zakupi dla nas wskazany samochód i przekaże go nam w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Spodziewać się musimy, iż będą one dwojakiego rodzaju.

Raty kapitałowe obejmować będą spłaty wartości początkowej auta. Raty odsetkowe natomiast zdefiniowane zostaną przez leasingodawcę. Podobnie jak czynią to banki i instytucje pożyczkowe, firma leasingowa obciąży nas również dodatkowymi kosztami. Z ogromnym prawdopodobieństwem na fakturze znajdą się opłata wstępna oraz opłata końcowa.

Leasing, ale jaki?

Firmy leasingowe oferują w obecnej chwili trzy podstawowe modele finansowania. Leasing finansowy, w ramach którego leasingobiorca spłaca całą kwotę, jaką leasingodawca wydał na zakup samochodu. Własność auta przechodzi na leasingobiorcę w momencie, gdy zapłacona zostanie ostatnia rata. Leasing operacyjny w ramach, którego leasingobiorca otrzymuje możliwość wykupu samochodu po upływie okresu umowy, jednakże nie musi z niej skorzystać.Leasingu zwrotny, w ramach którego leasingobiorca sprzedaje auto leasingodawcy, a następnie korzysta z niego na zasadach umowy leasingowej.

Czym jest zdolność leasingowa?

Jako konsumenci usług instytucji finansowych spotkaliśmy się niejednokrotnie z pojęciem zdolności kredytowej. Niezależnie od tego, czy korzystaliśmy z kredytu na zakup mieszkania, czy też pożyczki krótkoterminowej na spłatę najpilniejszych zobowiązań, zdolność kredytowa była czynnikiem krytycznym. Również w przypadku leasingu konsumenckiego istnieją zasady weryfikacji zdolności konsumenta do zaciągania zobowiązań. Zasady te jednak nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku sektora bankowego i firm pożyczkowych.

Jeśli więc nie jesteśmy przedsiębiorcą, firma udzielająca leasingu z dużym prawdopodobieństwem wymagać będzie jedynie podstawowych informacji. Poproszeni zostaniemy o przedstawienie dokumentów potwierdzających naszą tożsamość, zaświadczenie o dochodach oraz wpłatę czynszu inicjalnego, stanowiącego procent wartości samochodu.

Rozważając leasing konsumencki w kontekście nabycia samochodu, pamiętać warto również o nadarzających się okazjach zakupowych. Okazje te dotyczą zarówno pojazdów sprzedawanych przez firmy leasingowe po zakończeniu leasingu, jak też samochodów poleasingowych odebranych w związku z niepłaceniem rat.