Na czym polega program Mój Prąd?

Powrót 16 czerwca, 2024

Program Mój Prąd to rządowa inicjatywa mająca na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Od momentu swojego uruchomienia w 2019 roku, program zyskał ogromną popularność. Dzisiaj już wiemy, że we wrześniu 2024 roku ruszy jego kolejna edycja, co w ostatnim czasie ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Główne założenia programu

Program Mój Prąd został stworzony z myślą o wsparciu osób fizycznych, które chcą zainwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli małe systemy do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Celem programu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce. Tym samym przyczynia się on do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2, co jest kluczowe w obliczu wyzwań, przed którymi stoją państwa na całym świecie.

Oprócz instalacji PV, program oferuje dofinansowanie na zakup magazynów energii, systemów zarządzania energią, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

O tym, jak dużą popularnością cieszył się program Mój Prąd w ostatnich latach, świadczą liczby:

  • Panele fotowoltaiczne: ponad 88,5 tys. wniosków
  • Systemy zarządzania energią: 4,1 tys. wniosków
  • Magazyny energii: 10 tys. wniosków
  • Pompy ciepła: ponad 15,7 tys. wniosków
  • Magazyny ciepła: ponad 5,4 tys. wniosków
  • Kolektory słoneczne: 163 wnioski

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku do programu Mój Prąd jest proste. Wystarczy wypełnić formularz dostępny online na stronie NFOŚiGW. Należy również dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup i montaż instalacji oraz jej przyłączenie do sieci energetycznej. Decyzje o przyznaniu dotacji są podejmowane w ciągu kilku tygodni, a środki trafiają bezpośrednio na konto beneficjenta.

Edycja 6.0 – szczegóły nowego programu Mój Prąd

We wrześniu 2024 roku rusza kolejna edycja programu Mój Prąd. Jednocześnie zostanie wprowadzonych kilka zmian. Jakich?

Przede wszystkim, na nową edycję programu przeznaczono 400 milionów złotych. Dzięki temu jeszcze więcej osób może liczyć na otrzymanie dofinansowania.

Co jednak ważne, dotacje na instalacje fotowoltaiczne będą uzależnione od zakupu i przyłączenia magazynu energii. Ma to zwiększyć efektywność energii produkowanej przez PV.

Ponadto, nowe zasady rozliczania energii wprowadzą system godzinowy. Oznacza to, że możemy korzystać z lepszych stawek za energię oddawaną do sieci w określonych godzinach.

Nowa edycja programu kładzie również duży nacisk na system net-billing, który polega na rozliczaniu się z nadwyżek energii oddawanej do sieci energetycznej.

Podsumowanie

Program Mój Prąd to doskonała okazja dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki wsparciu finansowemu, inwestycje w fotowoltaikę stają się bardziej dostępne i opłacalne.