Zakupy i zwrot towaru. Zasady

Powrót 16 września, 2019

Niezależnie od dynamicznego rozwoju sklepów internetowych, sklepy stacjonarne w dalszym ciągu mają się bardzo dobrze. Pomimo , iż sposób nabywania i konsumpcji dóbr począwszy od pożywienia, poprzez elektronikę użytkową, aż po samochody zmienia się, w dalszym ciągu preferujemy jednak dobrze znany standard. Ograniczony do minimum wysiłek zakupu nowego smartfona poprzez jedynie kliknięcie wydaje się bardziej atrakcyjny niż wycieczka do sklepu i spędzanie czas w kolejce. Co więc sprawia, że w dalszym ciągu konsumenci wybierają zakupy w sklepach stacjonarnych. Odpowiedź zdaje się być relatywnie prosta. Otóż, podstawowe potrzebyw postaci możliwości dotknięcia produktu i oceny z bliska wzmacniają przekonanie konsumenta, iż dokonany właśnie wybór jest właściwy.

Sklep stacjonarny

Pomimo jednak zaangażowania w cały proces zakupu realizowany w najbardziej klasyczny sposób, zdarza się, że dokonany wybór potwierdzony płatnością okazuje się jednak chybionym.

No cóż, teoretycznie taka opcja istnieje nie mniej jednak sklepy (szczególnie te mniejsze) bardzo niechętnie umożliwiają jej realiację. Z pewnością próbować więc można. Ogromną rolę odgrywa tu jednak kilka czynników w tym jeden związany z dobrą wolą sklepu. Przyjmuje się (co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi), że w sytuacji, gdyi konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, to sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru. Oczywiście mówimy tu jedynie o sytuacji, gdy zwracany towar nie posiada wad a sam jego zwrot jest efektem rezygnacji z zakupu ponieważ zakupiona rzecz przestała się nabywcy podobać.

W przypadku jednak, gdy, gdy zwracany towar posiada wadę, sprzedający powinien zachować się zgodnie z określonymi prawem zasadami. Oznacza to, że zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi. Sprzedawca może również (choć nie jest do tego zobowiązany) przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego ewentualność zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np. 30 dni) i pod określonymi warunkami (np. tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym). Taka praktyka wynika jednak najczęściej z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a nie z przepisów prawa.

Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której towar został kupiony poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu organizowanego w hotelu) lub na odległość (np. w sklepie internetowym). Konsument ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

Sklep internetowy

Ponieważ ustawodawca chroniąc interesy kupujących w sieci przyznał konsumentom prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i określił ten termin na 14 dni, postarajmy się dowiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby prawo to skutecznie wykorzystać.

Po pierwsze warto pamiętać, iż prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje każdemu konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży na odległość to nie tylko ta, którą zawieramy robiąc zakupy przez internet, ale również wyrażenie woli jej zawarcia przez telefon. W obu przypadkach konsumentowi przysługuje ten sam czas na odstąpienie od umowy. Co ważne, odstępując od umowy i zwracając towar na ustalocych ze sprzedającym warunkach, nie musimy podawać powodu jego zwrotu.

Prawa konsumenta

Niezmiernie ważnym dla nas jako kupujących jest fakt, iż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta wspomniany wyżej okres 14 dni kalendarzowych liczony jest od czasu objęcia zamawianej rzeczy w posiadanie (np. odbiór przesyłki ze sklepu internetowego) lub od momentu zawarcia umowy (w przypadku usług). Oznacza to również, że konsument musi być w wyraźny sposób powiadomiony o prawie do odstąpienia od umowy najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy na odległość przez kupującego. W innym wypadku termin odstąpienia od umowy wydłuża się z 14 dni na 12 miesięcy.

Jednym z najistotniejszych elementów procesu zwrotu towaru sprzedającemu jest wypełnienie specjalnego formularza odstąpienia od umowy. Formularz taki, również według obowiązujących regulacji prawnych winien dostarczyć konsumentowi sprzedający. Zazwyczaj ma to miejsce w chwili dokonywania wysyłki paczki z zamówionym towarem. Krok ten jest jednym z obowiązków informacyjnych nałożonych na sprzedającego przez ustawodawcę. Pamiętać należy również, że kupujący nie musi z tego formularza skorzystać, wystarczy natomiast jeśli wyrazi chęć odstąpienia od umowy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stojący na straży interesów kupuijących zarekomendował swego czasu krótki proces, który winien mieć miejsce, aby skutecznie odstąpić od umowy zakupu towaru przez internet. W ramach rekomendacji kupujący musi poinformować sprzedającego o odstąpieniu np. telefonicznie lub przez e-mail. W drugim kroku odesłać zakupiony produkt. Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedający ma 14 dni, aby dokonać przelewu z tytułu kosztów poniesionych przez konsumenta, w tym kosztu przesyłki. Co ważne zgodnie z ustawą sprzedający musi zwrócić konsumentowi kwotę odpowiadającą najtańszemu sposobowi dostawy obowiązującemu w tym sklepie internetowym. Jeśli więc klient wybrał droższą dostawę kurierem, a była możliwość wysłania produktu tańszą przesyłką pocztową, konsument który odstępuje od zawartej umowy, może oczekiwać zwrotu kwoty za tańszy sposób dostawy.