Chcę wziąć pożyczkę w imieniu innej osoby albo używając rachunku bankowego innej osoby

Pożyczkę można uzyskać jedynie na podstawie własnych danych. Prosimy o korzystanie wyłącznie z konta, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Dzięki informacjom związanym z rachunkiem bankowym jesteśmy w stanie zweryfikować Twoją tożsamość. Taka procedura ma na celu zabezpieczenie przed sytuacją, w której osoba nieuprawniona miałaby dostęp do Twoich danych osobowych.