Czego potrzebujesz do rejestracji?

Wymagania dotyczące rejestracji:

1. Osoba fizyczna:
   - Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Wiek:
   - Minimalny wiek: 21 lat.
   - Maksymalny wiek: 75 lat (na dzień udzielenia pierwszej pożyczki).

3. Dokumenty tożsamości:
   - Posiadanie numeru PESEL i aktualnego dowodu osobistego.

4. Kontakt:
   - Posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego.
   - Posiadanie aktualnego adresu e-mail.

5. Obywatelstwo i zamieszkanie:
   - Posiadanie polskiego obywatelstwa.
   - Stałe zameldowanie na terenie Polski.

6. Rachunek bankowy:
   - Posiadanie indywidualnego rachunku bankowego zarejestrowanego w Polsce.

7. Zgody i akceptacja:
   - Wyrażenie wymaganych zgód.
   - Zaakceptowanie warunków umowy pożyczki.