Blokada konta bankowego – na czym polega, ile trwa, co zrobić?

Powrót 20 września, 2023

Brak dostępu do konta bankowego nie jest przyjemną sytuacją. Nie dzieje się jednak ona bez przyczyny. Dowiedz się, jakie są powody, dla których bank blokuje środki na koncie. Ile trwa blokada konta bankowego? Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Dowiedz się w naszym artykule.

Czym jest blokada konta bankowego?

Jest kilka sytuacji, podczas których może dojść do blokady konta bankowego. Nie zawsze bowiem wiąże się ono z zajęciem komorniczym czy niespłaconymi długami.

Blokada konta bankowego może mieć miejsce w razie:

  • podejrzenia popełniania przestępstwa – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dostęp do środków może być zablokowany w przypadku podejrzanej transakcji. Może tego dokonać na maksymalnie 96 godzin Generalny Inspektor. Następnie podejrzenie popełnienia przestępstwa może trafić do właściwego prokuratora;
  • zabezpieczenia spłaty kredytu – jest to forma zabezpieczenia kredytu, gdzie bank może zablokować środki na rachunku do spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę;
  • zajęcia komorniczego – na podstawie tytułu egzekucyjnego komornik ma prawo zająć środki na koncie na poczet niespłaconych zobowiązań.

Jak zatem widzisz, blokada konta bankowego może mieć różne przyczyny. Decyzję o tym nie podejmuje sam bank, ale instytucje takie jak:

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego
  • Komornik
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Krajowa Administracja Sądowa
  • Organy jednostek samorządowych

Z tego powodu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat blokady Twojego konta, musisz skontaktować się bezpośrednio z instytucją, która wydała odpowiedni wniosek. Kontakt z bankiem w tej sytuacji będzie niestety nieowocny.

Ile trwa blokada konta bankowego?

W przypadku zajęcia komorniczego blokada konta bankowego może trwać, dopóty nie zostanie spłacona cała zaległość wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Tak samo dzieje się również wtedy, kiedy spłacimy należności do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co, jednak gdy zajęcie środków wystąpiło z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa? W tym przypadku blokada może trwać do zakończenia postępowania i udowodnienia niewinności.

Co zrobić w przypadku blokady konta bankowego?

Jeśli uważasz, że blokada konta bankowego jest bezpodstawna, warto podjąć jakieś działania. W tym celu warto skontaktować się z instytucją, która wydała odpowiedni wniosek. Bank może zablokować środki tylko wtedy, gdy zwróci się o to odpowiedni podmiot.

Podsumowanie

Blokada na koncie bankowym nigdy nie jest komfortową sytuacją. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach ma ona miejsce oraz ile ona trwa. Dzięki temu możesz lepiej zaplanować swoje działania i wiedzieć, do kogo się zwrócić, jeśli zauważysz różne nieprawidłowości.