Umowa pożyczki a podatek PCC. Kiedy musisz zapłacić?

Powrót 2 września, 2021

Umowa pożyczki a podatek PCC to częste zmartwienie wielu osób, które planują skorzystać z pomocy finansowej innych. Nie zawsze jednak masz obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej. Poznaj, jakie są to wyjątki oraz co musisz zrobić, aby uniknąć dodatkowej opłaty do Urzędu Skarbowego.

Co to jest PCC?

PCC to skrót od podatku od czynności cywilnoprawnych. Istnieje on od 1 stycznia 2001 roku i zastępuje dotychczasową opłatę skarbową. Są nim objęte przede wszystkim transakcje finansowe, a także takie umowy jak:

  • pożyczki;
  • sprzedaży;
  • darowizny;
  • depozytu;
  • o dział spadku;
  • dożywocia;
  • ustanowienia hipoteki.

Ponadto podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są także umowy spółki, czyli akty założycielskie czy ustanowienia odpłatnego użytkowania.

Jeśli zawrzesz którąś z wymienionych umów, jesteś zobowiązany do opłaty PCC. Ile on wynosi? Podatek od czynności cywilnoprawnych jest uzależniony od rodzaju transakcji. Przykładowo dla umowy sprzedaży wynosi on 2%.

Natomiast w przypadku umowy pożyczki podatek PCC jest już inny. Do końca 2018 roku wynosił on również 2%. Jednak od 1 stycznia 2019 roku PCC od umowy pożyczki jest na poziomie 0,5%. Nowa stawka dotyczy tylko tych umów, które zostały zawarte po nowelizacji przepisów.

Kto płaci podatek PCC od umowy pożyczki?

Czy zawsze musisz zapłacić podatek PCC od umowy pożyczki? Jak się okazuje, niekoniecznie. Jest sporo wyjątków, kiedy jesteś zwolniony z takiej opłaty. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy zaciągasz pożyczkę w firmie pożyczkowej lub w banku. Nie musisz wtedy płacić dodatkowych opłat, które nie są zawarte w umowie.

PCC od umowy pożyczki w rodzinie

Inną sytuacją są pożyczki udzielane najbliższym osobom. Kiedy przyjmujesz pieniądze od swoich rodziców, małżonka czy dzieci, nie musisz opłacić podatku. Oczywiście jest kilka warunków, jakie trzeba spełnić. Pierwszym z nich jest złożenie deklaracji PCC-3 w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Masz na to 14 dni od otrzymania gotówki lub przelewu. Możesz zrobić to wypełniając formularz na miejscu, lub składając wniosek online.

Drugim warunkiem jest wysokość pożyczki. Nie zawsze możesz uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli przyjąłeś wysoką kwotę. Dotyczy to zwłaszcza dalszej rodziny. Górną granicą jest 9637 złotych w ciągu 5 lat. Kiedy przekroczysz tę kwotę i nie spełniasz warunków do całkowitego zwolnienia z PCC, spoczywa na Tobie obowiązek opłacenia 0,5% podatku.

Pożyczki od znajomych a podatek

Co jednak w przypadku pożyczek od znajomych? Z całkowitego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nie możesz liczyć, ponieważ nie jesteś najbliższą rodziną. W takim wypadku musisz zapłacić stawkę PCC. Wyjątkiem są pożyczki do 1000 złotych.

Podsumowując, umowa pożyczki a podatek PCC idą ze sobą w parze. Możesz jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeśli pożyczasz od najbliższej rodziny. Nie masz również obowiązku płacenia PCC, jeśli pożyczasz pieniądze z instytucji finansowej takiej jak banki czy firmy pożyczkowe.