Windykator a komornik – czym się różnią? Jakie mają uprawnienia?

Powrót 31 sierpnia, 2021

Kim jest windykator a komornik? Jakie mają uprawnienia? Czego możesz się spodziewać? Dowiedz się, czym się różni windykacja od egzekucji komorniczej. Poznaj swoje prawa. Pozwolą Ci one uniknąć uchybień i ułatwią spłatę długu.

Windykator – pierwszy kontakt

Brak terminowej spłaty pożyczki niesie ze sobą szereg konsekwencji. Możesz spodziewać się narastających odsetek karnych za zwłokę. Każdy kolejny dzień to wyższa kwota do oddania. Jednocześnie może zawitać do Ciebie windykator.

Jest to pierwsza różnica między windykatorem a komornikiem. Postępowanie windykacyjne jest prowadzone już na samym początku, zanim zadłużenie trafi do sądu. Natomiast celem windykatora jest znalezienie rozwiązania, które pomoże Ci spłacić zaległe zobowiązanie.

Co może windykator?

Różnica między działaniem windykatora a komornika jest spora. Przede wszystkim zawód windykatora nie jest regulowany w Ustawie o komornikach sądowych, a znajduje się w polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

Możliwości windykatora są zatem ograniczone. Może on jednak:

  • wykonywać telefony i wysyłać SMS-Y z wezwaniem do zapłaty;
  • odwiedzać dłużnika w domu;
  • rozmawiać i negocjować w sprawie uregulowania długu.

Chociaż windykator ma prawo do Ciebie zadzwonić lub odwiedzić Cię w miejscu zamieszkania, nie może Cię nękać. Częste telefony (nawet w nocy) lub rozmowy z osobami trzecimi nie są dozwolone. W takim wypadku masz prawo zgłosić niewłaściwe zachowanie i złożyć skargę w sądzie rejonowym.

Windykator to pierwszy krok do wyjścia z długu. Większość firm windykacyjnych działa zgodnie z prawem i ma na celu pomóc dłużnikom w spłacie. Zamiast zatem zamykać drzwi czy odkładać słuchawkę, porozmawiaj z windykatorem i nawiąż z nim współpracę. Dzięki temu unikniesz kontaktu z komornikiem.

Komornik, czyli rozpoczęcie postępowania komorniczego

Kiedy windykatorowi nie uda się przekonać Cię do spłaty zadłużenia i znalezienia kompromisu, wchodzi komornik. Nie dzieje się to jednak od razu. Najpierw firma windykacyjna składa wniosek do sądu. Kiedy ten go pozytywnie rozpatrzy, rozpoczyna się egzekucja komornicza. Komornik wykonuje zadania według tytułu wykonawczego, które mają na celu roszczenia pieniężne i odzyskanie należności wierzyciela.

Jaka jest różnica między windykatorem a komornikiem? Przede wszystkim w zakresie działań. Komornik ma szersze uprawienia. Należą do nich między innymi zajęcie mienia oraz wynagrodzenia dłużnika na poczet długów.

Komornik nie może jednak wszystkiego. Zajęcie nieruchomości czy wynagrodzenia nie może pozbawić dłużnika środków do życia. Dlatego w trakcie egzekucji komorniczej zajęta kwota nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Nie może także zająć ruchomości, rzeczy niezbędnych do życia, świadczeń socjalnych, zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów czy przedmiotów osobistych potrzebnych do funkcjonowania i pracy.

W czasie egzekucji komorniczej już trochę za późno na negocjacje i polubowne rozwiązanie problemu. Pamiętaj jednak, że w razie dopuszczenia się uchybień przez komornika, masz prawo złożyć skargę.

Windykator a komornik. Podsumowanie

Różnice między windykatorem a komornikiem są znaczne. Jeśli masz problem ze spłatą pożyczki lub kredytu, spróbuj dojść do porozumienia jeszcze z windykatorem. Razem z nim uzgodnisz dogodne dla Ciebie warunki spłaty. W trakcie egzekucji komorniczej trzeba niestety liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami – w tym wyprzedaniem majątku na licytacjach komorniczych. Warto zatem zrobić wszystko, aby tego uniknąć.