WIRON a WIBOR – co musisz wiedzieć o nowym wskaźniku?

Powrót 2 lutego, 2023

WIBOR był podstawą do ustalania oprocentowania kredytów. Jednak już niedługo zostanie on wyeliminowany, a na jego miejsce wchodzi nowy wskaźnik – WIRON. Czym on jest? Dowiedz się, jaka jest różnica między WIRONEM a WIBOREM. W jaki sposób są ustalane i których z nich jest najkorzystniejszy? Sprawdź w naszym artykule.

Nowy wskaźnik WIRON od 2023 roku

Kredyty od dawna były kojarzone z WIBOREM. To właśnie on decydował m.in. o ich oprocentowaniu. Jednak już teraz banki mają możliwość stosowania nowego wskaźnika – WIRON. Od 2023 roku mogą one używać równolegle obu stawek. Ostatnim etapem zmian ma być koniec 2024 roku. To właśnie wtedy ma być zakończona publikacja WIBORU.

Oprocentowanie kredytu a WIBOR

Na oprocentowanie kredytu, a tym samym na wysokość raty nie wpływa tylko marża. Jednym z kluczowych parametrów jest stawka referencyjna. Przez lata był to WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), który był stawką bazową oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Czym jest WIBOR?

WIBOR był wyliczany na podstawie transakcji między bankami komercyjnymi. GPW Benchmark, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, czuwa nad jego ustalaniem.

Chociaż ten wskaźnik istnieje od kilku lat, wiele osób wylicza jego wady. Dlaczego? Ponieważ bazuje on na warunkach transakcji między bankami. Na ich podstawie wyciąga się średnią ze zgłaszanych stóp procentowych. Jeśli jednak takich transakcji w podanym terminie nie zawarto, bierze się pod uwagę operacje z innymi podmiotami, a także przewidywania dotyczące m.in. dalszych zmian stóp procentowych. Z tego powodu mówi się, że WIBOR “sięga w przyszłość” i pokazuje oczekiwana dot. rynku, co może przynieść różny efekt dla kredytobiorców.

Czym jest WIRON?

Od 2023 roku banki mają możliwość przedstawiania ofert według nowego wskaźnika – WIRON (ang. Warsaw Interest Rate Overnight). Opiera się on na warunkach wykonanych transakcji jednodniowych. Czym różni się od WIBORu?

Podstawowa różnica leży w uwzględnieniu transakcji, które odbywają się nie tylko na rynku międzybankowym. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę także operacje z innymi instytucjami, w tym także przedsiębiorstwami. 

Z tego powodu eksperci zauważają, że WIRON jest praktyczniejszy i przedstawia realne warunki transakcji. Co więcej, w odróżnieniu od WIBORU pokazuje przeszłe warunki, a nie oczekiwania.

Jak zmiana wskaźnika wpłynie na wysokość kredytu?

Zmiana w sposobie wyliczania stawki referencyjnej może wiązać się z niższymi ratami. Odczyty WIRONA są niższe niż WIBORU. Nawet jeśli różnice na pierwszy rzut oka nie są bardzo duże, w skali kilku miesięcy albo lat mogą znacznie przełożyć się na koszty kredytu.

Podsumowanie

Nowi kredytobiorcy od 2023 roku mogą skorzystać z oferty kredytu oprocentowanego według wskaźnika WIRON. Sposób jego ustalania sprawia, że rata kredytu może być niższa. Czas pokaże, jakie efekty on przyniesie.