Babciowe uchwalone przez Sejm – co to oznacza dla polskich rodzin?

Powrót 22 maja, 2024

Sejm uchwalił ustawę „Aktywny Rodzic”, której celem jest m.in. wsparcie rodziców, którzy decydują się na łączenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. W ramach ustawy można otrzymać świadczenie nawet w wysokości 1,5 tys. złotych. Dowiedz się, na czym ono polega i kto może z niego skorzystać.

Duże poparcie dla ustawy „Aktywny Rodzic”

W środę 15 maja Sejm przegłosował ustawę „Aktywny Rodzic”. Przeszła ona z dużym, ponadpartyjnym poparciem. Za jej przyjęciem zagłosowało 405 posłów. Przeciw było 14, a 2 wstrzymało się od głosu. Proces legislacyjny obejmował również przyjęcie czterech poprawek zgłoszonych przez Klub Obywatelski, które miały charakter techniczny.

Po pozytywnym przegłosowaniu przez Sejm ustawa trafiła do Senatu. Jeśli nie wniesie on żadnych poprawek, rodzice będą mogli skorzystać z nowych świadczeń już od października 2024 roku.

Aktywni Rodzice w Pracy

Jednym z elementów ustawy „Aktywny Rodzic” jest tzw. Babciowe, czyli świadczenie „Aktywni Rodzice w Pracy”. Jest ono skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą otrzymywać 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy.

Ważnym aspektem jest umowa uaktywniająca. Dzięki niej możliwe jest sformalizowanie zatrudnienia np. babci w roli niani. Przynosi to takie korzyści jak waloryzacja emerytury dla osoby, która opiekuje się dzieckiem.

Jest to znacząca pomoc finansowa, która może wesprzeć rodziców w pokrywaniu kosztów opieki nad dzieckiem, umożliwiając im jednoczesne kontynuowanie kariery zawodowej.

Aktywnie w żłobku

Kolejnym elementem jest świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Jest ono związane z opłatami na pokrycie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nowe świadczenie wynosi do 1,5 tys. zł miesięcznie i zastąpiło dotychczasowe dofinansowanie, które wynosiło 400 zł.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać zwiększone świadczenie wynoszące do 1,9 tys. zł miesięcznie.

Aktywnie w domu

Z kolei rodzice, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się do wyżej wymienionych form pomocy finansowej, mogą skorzystać ze świadczenia „Aktywnie w domu”. Dzięki niemu rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Świadczenie nie wymaga aktywności zawodowej rodziców. Jest dostępne na każde dziecko, w tym pierwsze i jedyne, w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Podsumowanie

Dzięki ustawie „Aktywny Rodzic” rodzice otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli im lepiej zarządzać swoim czasem i obowiązkami. Co więcej, nowe świadczenia nie tylko odciążają budżet domowy, ale również umożliwiają zatrudnienie bliskich osób do opieki nad dziećmi. Obecnie ustawa jest w Senacie. Jeśli nie będą wprowadzone poprawki, wejdzie ona w życie już w październiku tego roku.