Karta kredytowa – co zrobić, gdy stracimy kartę kredytową?

Powrót 17 grudnia, 2019

Utrata karty kredytowej jest jedną z najczęściej spotykanych sytuacji, jeśli chodzi o problemy klientów zgłaszane do banku. Ciekawe, a może należałoby powiedzieć niekorzystne jest to, że ponad 70% osób, które doświadczyły tego przykrego zdarzenia nie wie, w jaki sposób należy się wówczas zachować. Jeszcze wększym problemem jest, gdy uświadamiamy sobie, że PIN do karty zapisaliśmy na jej odwrocie.

W przypadku takiego zdarzenia pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy jest zastrzeżenie karty w banku. Problem jednak w tym, że jeśli okaże się, iż kartę pozostawiliśmy w domu przez własne roztargnienie, zastrzeżenie karty spowoduje, iż stanie się ona bezużyteczna. Jednak niektóre banki pozwalają na tymczasowe rozwiązanie problemu poprzez blokadę autoryzacji, dlatego możemy zastanowić się, czy przypadkiem takie podejście nie będzie dla nas odpowiednie. Blokada w odróżnieniu od zastrzeżenia karty pozwala w przypadku odnalezienia się zguby na jej zdjęcie. W przypadku blokady autoryzacji wykonane nią transakcje nie będą akceptowane przez bank. Taka blokada jest standardowo realizowana również w przypadku podejrzenia przez bank, iż dana karta została użyta przez osobę nieuprawnioną. Pamiętajmy jednak, że usługa blokowania autoryzacji dostępna jest tylko w niektórych bankach.

W sytuacji natomiast, gdy dokonamy zastrzeżenia karty, bank będzie musiał wystawić nam nową. A to wymaga oczekiwania.

Wspólny numer

Skoro doszliśmy do wniosku, że karta została skradziona i zdecydowaliśmy się ją zastrzec, możemy zrobić to kontaktując się ze swoim bankiem lub dzięki decyzji Związku Banków Polskich dzwoniąc pod numer +48 828 828 828. W pierwszym przypadku, procedura zastrzegania karty zależy od wewnętrznych regulacji banku. Niemniej jednak, podstawowymi ścieżkami są bankowość elektroniczna, kontakt z infolinią lub ze stacjonarną placówką banku. W drugim, dzwoniąc na wskazany numer, połączymy się z automatyczną infolinią, gdzie podając nazwę banku obsługującego kartę, system połączy nas bezpośrednio z konsultantem naszego banku.

Która z tych opcji jest najlepsza? Ta, która w danych warunkach w jakich się znaleźliśmy jest najszybsza.

Generalnie, bezpośredni kontakt z infolinią banku jest zazwyczaj najszybszą z metod zastrzeżenia karty lub zablokowania autoryzacji. Warto więc mieć w telefonie zapisany numer infolinii banku lub wspólny numer +48 828 828 828, który może uchronić nas od większych strat.

Zastrzeżenie karty poprzez wykorzystanie bankowości elektronicznej, a więc zalogowanie się na konto w serwisie online może być równie skuteczne, o ile jest wystarczająco szybkie. Jako, że banki rozwijają bardzo dynamicznie swoje usługi w kanałach cyfrowych, ta metoda staje się również bardzo efektywna. Naturalnie, musimy pamiętać o konieczności zapewnienia sobie dostępu do internetu.

W sytuacji, gdy dostęp do internetu posiadamy, a szybkość połączenia z witryną banku jest zadowalająca, możemy zadziałać samodzielnie, zmieniając limity transakcyjne na karcie. Wyzerowanie limitów sprawi, iż w przypadku próby wykorzystania karty przez osobe nieuprawnioną, bank również odrzuci transakcję.

Co jest ważne?

Warto pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem odpowiedzialność rozkłada się między użytkownika karty, a bank, który ją wydał. W sytuacji, gdy doszło do utraty karty, ale zdarzenie nie zostało wywołane zaniedbaniami ze strony użytkownika, bank pokryje wszystkie straty powstałe powyżej 150 EURO. Tak więc, do momentu zastrzeżenia karty (ale musimy to obowiązkowo zrobić), w przypadku wykorzystania jej przez osoby nieuprawnione, ponosimy koszty do równowartości 150 EURO w przypadku użycia karty z PIN-em oraz do równowartości 50 EURO w przypadku płatności zbliżeniowych. Oczywiście, zanim bank zadecyduje o ewentualnej refundacji powstałych strat, dokładnie zbada całe zajście. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu karty. W takim jenak przypadku obowiązują zapisy umowy i bank, jeśli stwierdzi, że doszło do utraty karty w wyniku zaniedbania użytkownika, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Istotnym jest, że zastrzeżenia karty może dokonać osoba, która ją znalazła. W takiej sytuacji należy podobnie, jak ma to miejsce powyżej zadzwonić na infolinię banku, który kartę firmuje lub pod wspólny numer +48 828 828 828. Przepisy regulaminów banków przewidują, że nie tylko właściciel ma prawo zastrzec zagubioną kartę, ale może to zrobić również inna osoba, która ją aktualnie posiada.

Warto zajrzeć:

www.zastrzegam.pl

Lista uczestników Systemu Zastrzegania Kart