Dziedziczenie długów – czy dzieci odpowiadają za długi rodziców?

Powrót 30 kwietnia, 2021

Dziedziczenie długów po rodzicach to temat, który od lat budzi wiele kontrowersji. Przez ten czas zdążyło powstać wiele mitów. Warto zatem sprawdzić, jak faktycznie wygląda dziedziczenie długów przez dzieci i jak uniknąć dodatkowego zobowiązania po rodzicach.

W jakich przypadkach dziedziczymy długi przez rodziców?

Zapewne nieraz zdarzyło nam się słyszeć o tym, że ktoś odziedziczył długi po rodzicach i wpadł w poważne problemy finansowe. Sami zatem obawiamy się, czy niespłacone zobowiązania w rodzinie będą kiedyś powodem naszych zmartwień. Jak więc wygląda to w rzeczywistości?

Dziedziczenie długów po rodzicach nie jest powszechne w Polsce. Nie ma też odgórnego przepisu, który narzucałby dzieciom zobowiązania przodków. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy możemy zostać obarczeni dodatkowymi zobowiązaniami. Są to:

  • przyjęcie spadku z długiem;
  • poręczenie pożyczki;
  • przyjęcie zadłużonego mienia.

Nie ma zatem mowy o tym, abyśmy nagle odziedziczyli po kimś dług, nie mając o tym pojęcia. Co więcej, jak się zaraz przekonamy, tych sytuacji możemy uniknąć. Znika również obawa, czy dzieci odpowiadają za długi rodziców za ich życia. Całe szczęście polskie prawo nie przewiduje takich przypadków. Rodzice są traktowani jako osoby, które same odpowiadają za swoje zobowiązania. Wyjątkiem jest małżeńska wspólność majątkowa, o ile nie została popisana intercyza.

Dziedziczenie długów po rodzicach w przypadku spadku

Jedną z najczęstszych sytuacji, kiedy możemy dziedziczyć dług po rodzicach, jest przyjęcie spadku. Przykładowo nasi rodzice posiadali 50 000 złotych majątku. Jednakże mieli 150 000 złotych długów. Przyjmując cały spadek, zostaniemy obarczeni spłatą 100 000 tysięcy złotych, które wynikają z różnicy pomiędzy odziedziczonym długiem a majątkiem.

Aby uchronić się od takiej sytuacji, wystarczy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że będziemy zobowiązani oddać taką kwotę, jaką jesteśmy w stanie pokryć ze spadku. W naszym przypadku zwrócilibyśmy 50 000 złotych i nie poniesiemy żadnych kosztów. Jakby sytuacja byłaby odwrotna, a suma majątku byłaby wyższa od długu, zyskalibyśmy na tym 100 000 złotych.

Poręczenie pożyczki rodziców

Poręczenie pożyczki polega na zabezpieczeniu spłaty zobowiązania. W takiej umowie osoba trzecia, czyli poręczyciel, jest zobowiązany oddać dług, jeśli dłużnik nie byłby w stanie z powodu złej sytuacji majątkowej lub śmierci.

Tego rodzaju zabezpieczenie dotyczy nie tylko dzieci i rodziców. Równie dobrze mogą być to nasi przyjaciele bądź rodzeństwo. Jako poręczyciel bierzemy na siebie odpowiedzialność, że spłacimy zobowiązanie, jeśli pożyczkodawca nie będzie w stanie tego zrobić. Przed podjęciem takiej decyzji, warto zastanowić się, czy będziemy mieli takie środki, aby samemu nie zostać w kłopocie.

Przyjęcie zadłużonego mienia

Ostatnia sytuacja, kiedy możliwe jest dziedziczenie długu po rodzicach, to przyjęcie zadłużonego mienia. Najprościej mówiąc, dochodzi do tego, kiedy otrzymujemy mienie (np.: zegarek lub samochód), które jest zabezpieczeniem spłaty długu. Wtedy komornik ma prawo nam je odebrać. Całe szczęście na tym kończą się dla nas konsekwencje. Nie będziemy obarczeni egzekucją komorniczą.

Czy dziedziczenia długu po rodzicach można uniknąć? Jak widać na powyższych przykładach – jak najbardziej. Pamiętajmy o prawie spadkowym oraz bądźmy ostrożni w poręczaniu pożyczek. Dzięki temu uchronimy się nie tylko od dziedziczenia długów po rodzicach, ale też po innych bliskich.