Pożyczka hipoteczna: co trzeba wiedzieć

Powrót 12 sierpnia, 2019


Zdarza się, że decydując się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki gotówkowej bank odrzuca nasz wniosek z powodu niskiej zdolności kredytowej. Czy to oznacza, że nie mamy szansy na pożyczenie pieniędzy? Nie. W takim wypadku warto rozważyć opcję pożyczki hipotecznej. Co trzeba o niej wiedzieć?

Wzrost i stabilizacja społeczeństwa jest również, pod względem ekonomicznym, okresem jego bogacenia się i konsumpcji. To jak najbardziej naturalny proces, a jednym z najlepiej dostrzegalnych jego elementów jest kupowanie. Nabywanie dóbr materialnych jest przejawem wzrostu dobrobytu, toteż cieszyć się należy, iż taki właśnie stan obserwujemy współcześnie, bowiem kupując przyczyniamy się do budowania siły ekonomicznej gospodarki. Nabywamy więc mieszkania, domy, samochody, telewizory i wakacje w egzotycznych miejscach, o których do niedawna jeszcze tylko słyszeliśmy. A na zakupy te bardzo często zaciągamy kredyty czy pożyczki.

Zdolność kredytowa

Tak jak gospodarka oceniana jest przez pryzmat parametrów ekonomicznych, tak i my, realizując nasze marzenia związane z zakupami wymarzonych rzeczy, oceniani jesteśmy w kontekście zdolności do ich zakupu. Jednym z takich obszarów jest nasza zdolność kredytowa. Większość z nas w ramach starań podejmowanych dla zapewnienia sobie krótko- lub długoterminowego finansowania spotkała się już z tym określeniem.
Niezależnie bowiem od tego, czy ubiegamy się o kredyt na samochód, mieszkanie, czy też nową lodówkę, instytucje finansowe, z pomocą których będziemy nasz plan realizować, określają naszą zdolność kredytową. Analizy służące temu procesowi mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy klient starając się o ustaloną kwotę kredytu będzie w stanie w określonym czasie ją spłacić. Warto wiedzieć, że jeśli w wyniku analizy otrzymamy odpowiedź negatywną w banku „A”, istnieje spore prawdopodobieństwo, iż podobnie stanie się w banku „B”.

Kredyt a pożyczka hipoteczna: czym się różnią?

Negatywna decyzja instytucji finansowej nie oznacza konieczności zmiany planów. W sytuacji, gdy spojrzymy odmiennie na formułę finansowania może okazać się, że pieniądze będą w naszym zasięgu. W tym celu wykorzystać możemy jedną z bardziej popularnych opcji, a więc kredyt lub pożyczkę hipoteczną. Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest hipoteka. Otóż hipoteka, używając terminów prawniczych, to ograniczone prawo rzeczowe, służące zabezpieczeniu wierzytelności. Dzięki temu wierzyciel (osoba lub instytucja, wobec której ktoś ma dług) może zaspokoić swoje roszczenia. W przypadku braku spłat w terminie rat kredytu hipotecznego, bank może ściągnąć swoją należność z nieruchomości, na którą posiada hipotekę.

Tak więc w sytuacji, gdy zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki jest nieruchomość, wierzyciel ustanawia na niej hipotekę. Stosowny zapis dotyczący hipoteki ustanowionej na nieruchomości czyniony jest w dziale III księgi wieczystej. Mówimy wówczas o kredycie lub pożyczce hipotecznej.

Decydując sie na kredyt lub pożyczkę hipoteczną rozważyć należy, która z opcji w naszym przypadku będzie tą właściwą. W życiu codziennym określenia kredyt i pożyczka bywają wykorzystywane zamiennie, a częstokroć rozumiane są jako tożsame. W sytuacji jednak, gdy z portfolio produktów bankowych staramy się wybrać ten optymalny, powstaje pytanie, czym się różnią? Otóż kwestia jest relatywnie prosta. Kredyt pod hipotekę przeznaczyć można jedynie na cel związany z nieruchomością: zakup, budowę domu, remont, modernizację, przebudowę, nadbudowę itp. Z kolei środki z pożyczki hipotecznej można wykorzystać na dowolny cel. W przypadku pożyczki nie trzeba zatem informować instytucji jej udzielającej, na jaki cel będziemy chcieli przeznaczyć uzyskane środki. Nie będzie zatem obowiązku, jak to ma miejsce w przypadku kredytu konieczności rozliczenia się z jej wykorzystania.

Koszty pożyczki hipotecznej: na co zwrócić uwagę?

Podejmując decyzję, co do wyboru formy finansowania zakupu nieruchomości, postarajmy się dedykować nieco czasu na weryfikację i zliczenie kosztów z tym związanych. Istotnym jest abyśmy prześwietlili także treści warunków umowy. Duży wybór ofert banków i firm pożyczkowych skłania do analiz i porównywania produktów, nie mniej jednak musimy wiedzieć na co zwrócić uwagę, aby uzyskać pełny obraz potencjalnych kosztów. Zwracając uwagę na oprocentowanie kredytu (od czego zaczynamy najczęściej) zweryfikujmy również wysokość dodatkowych kosztów, jakie z nim będą związane, a więc prowizji oraz marży bankowej. Konkurencja wśród produktów kredytowych powoduje, iż oferty wzbogacane są o dodatkowe opcje takie jak wakacje kredytowe, atrakcyjne lokaty terminowe, karty kredytowe lub też konta osobiste.

W większości przypadków żaden z dodakowych produktów oferowanych do kredytu lub pożyczki hipotecznej nie jest nam na dobrą sprawę potrzebny. Ich wybór spowodować może w konsekwencji podniesienie raty zobowiązania.