Pożyczka – poznaj swoje prawa

Powrót 29 lipca, 2020

Przed podpisaniem umowy, warto zapoznać się z jej zapisami, aby znać swoje obowiązki. Czy jednak wiemy, jakie prawa nam przysługują? Sprawdź, kiedy możesz odstąpić od umowy lub spłacić ją przed terminem.

Przede wszystkim prawo do informacji

Najważniejszym obowiązkiem pożyczkodawcy jest informowanie swoich obecnych oraz przyszłych klientów na temat oferty. Dlatego mamy prawo do zapoznania się z umową pożyczki przed jej podpisaniem. Warto jednak wiedzieć, że istnieje również możliwość przeczytania tak zwanej umowy ramowej, która jest wzorem właściwego dokumentu. Dzięki temu poznamy oferowane warunki jeszcze przed złożeniem wniosku. Wielu pożyczkodawców udostępnia umowy ramowe na swoich stronach internetowych.

Nie bójmy się również pytać i wyjaśniać niejasności związane z umową. Pożyczkodawca powinien udzielić nam wszelkich niezbędnych wyjaśnień przez cały okres trwania pożyczki. Jeśli zaś spotkamy się z odmową udzielania informacji lub też zostaniemy wprowadzeni w błąd, możemy odwołać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niedawno wprowadzone przepisy, pozwalają nam także poznać powód, z którego nie otrzymaliśmy kredytu lub pożyczki online. Wiąże się z tym jednak kilka warunków. Przede wszystkim, aby otrzymać taką informację, weryfikacja musi odbywać się bez udziału pracownika, czyli jest zautomatyzowana. Warto jednak wiedzieć, że zawsze możemy zapytać o czynniki, które były brane pod uwagę, jak też które bazy danych zostały wykorzystane.

Prawo odstąpienia od pożyczki

Jednym z najważniejszych praw konsumenta, o którym często zapominamy, jest prawo odstąpienia od pożyczki. Obowiązek taki nakłada na pożyczkodawcę art. 3 Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Odpowiedni zapis prawny zapewnia nam odstąpienie od zawartej umowy bez podania przyczyny.

Oczywiście istnieją warunki, które zostały nakreślone w przepisach. Przede wszystkim musimy dopilnować terminu 14 dni od zawarcia umowy. Należy także wypełnić stosowny formularz, który powinniśmy otrzymać wraz z umową.

Naszym obowiązkiem zaś jest oddanie całej kwoty, którą pożyczyliśmy. Mamy na to 30 dni. Miejmy jednak świadomość, że zwracana przez nas suma będzie powiększona przez odsetki kapitałowe naliczone przez długość trwania umowy. Z uwagi na termin 14 dni, powinna być to niewielka dopłata.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Polskie prawo gwarantuje nam także możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, o czym mowa w art. 48-52 Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Dzięki temu możemy spłacić zobowiązanie wcześniej, aniżeli przewidywała to umowa.

Przy przedterminowej spłacie pożyczka jest pomniejszana o koszty z tego okresu, o jaki została skrócona. Nie jesteśmy też zobowiązani do zapłaty odsetek za pozostały czas. Miejmy jednak świadomość, że pożyczkodawca nie musi oddać nam opłaty przygotowawczej. W niektórych przypadkach możemy się również spotkać z prowizją. Uspokajamy jednak, że nie może ona być wyższa aniżeli 1% pożyczonej kwoty.

Brak znajomości prawa zawsze szkodził. Dlatego ważne jest, aby znać nie tylko swoje obowiązki, ale wiedzieć, czego możemy się domagać. Sprawdzajmy zatem, czy podpisywana przez nas każda umowa jest zgodna z przepisami i uwzględnia nasze prawa.