Pożyczki prywatne: szybko, łatwo, bezpiecznie?

Powrót 26 lipca, 2019

Pożyczki prywatne: szybko, łatwo, bezpiecznie?

W ferworze wyprzedaży, okazji i codziennych zakupów sięgamy najczęściej po kartę lub gotówkę. Coraz częściej jednak zaglądamy do sieci, aby z pomocą wyszukiwarki dowiedzieć się, czy przypadkiem nie będzie korzystniej, jeśli skorzystamy z darmowej chwilówki? Co jednak, jeżeli firma pożyczkowa odrzuci nasz wniosek? Pozostaje nam pożyczka prywatna. Czy to bezpieczne rozwiązanie?

Od kiedy pożyczki krótkoterminowe zagościły na dobre w codziennych usługach finansowych, stanowią zarówno przyczynek do atrakcji jak i rozwiązanie najpilniejszych problemów z rachunkami. Jako że możliwość pożyczania gotówki na krótki okres oferują zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, należy bardzo dobrze rozważyć dostępne opcje zanim zdecydujemy się na pożyczkę prywatną.

Pożyczka krótkoterminowa w banku

Z jednej strony mamy bank – instytucję zaufania publicznego, z drugiej firmę, której historia biznesowa rozpoczęła się bardzo niedawno. W pierwszym przypadku uzyskanie szybko i łatwo potrzebnej nam gotówki może nie być ani szybkie ani też łatwe. Dlaczego? Ponieważ w dalszym ciągu przeważająca część banków uwielbia gromadzić wszelaką dokumentację. Jeżeli możemy chwilę poczekać na zakup wymarzonego smartfona, gromadzimy wymagane dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia. Składamy wniosek i… dostajemy odmowę. Pomimo naszych starań sytuacja powtarza się w kolejnych bankach. Przyczyn naturalnie może być wiele, większość jednak sprowadza się do oceny przez bank zdolności kredytowej, która okazuje się niewystarczająca.

Jeśli nie w banku, to gdzie?

Czy brak zdolności kredytowej przesądza o możliwości uzyskania pożyczki? Z pewnością nie. Rozwiązaniem może być skorzystanie z usług instytucji pozabankowych. Firmy pożyczkowe, które należą do tej grupy przedsiębiorstw od kilku już lat świadczą usługi finansowe w zakresie pożyczek krótkoterminowych i kredytów zgodnie z regulacjami unijnymi.

Co prawda firmy te pożyczając pieniądze działają podobnie jak banki w zakresie weryfikacji wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy, nie mniej jednak warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę są zazwyczaj o wiele mniej surowe. Podejmowane ryzyko firmy te rekompensują sobie wysokim oprocentowaniem usług.

Pożyczyć prywatnie?

W przypadku, gdy zarówno bank, jak i firma pożyczkowa nie są tymi, które chciałyby udostępnić nam środki finansowe, możemy rozważyć zupełnie inny sposób ich pozyskania. Dostępną opcją wydaje się tak zwana pożyczka prywatna. Pod tym hasłem w sieci znaleźć możemy wiele firm oraz indywidualnych inwestorów, którzy nie analizując zdolności kredytowej będą skłonni udzielić pożyczki. Oczywiście, nie ma róży bez kolców. W przypadku decyzji o przystąpieniu do umowy z pożyczkodawcą musimy mieć świadomość, że wiązać się to będzie prawdopodobnie z podpisaniem weksla lub zastawem na nieruchomości pożyczkobiorcy.

Dogodna forma pożyczki oraz brak rozbudowanych formalności w jej załatwianiu są zarazem atrakcyjne, jak i niebezpieczne. Ciesząc się z pieniędzy w kieszeni, pożyczkobiorca zapomina niejednokrotnie o konieczności dokładnego zapoznania się z treścią umowy. Pamiętać jednak należy, że dokumenty są skonstruowane zazwyczaj w taki sposób, aby chronić przede wszystkim interesy pożyczkodawcy.

Pożyczka prywatna: czy musimy podpisać umowę?

Zgodnie z prawem każda pożyczka prywatna, której kwota przekracza 500 zł, wymaga podpisania umowy. Dokument taki w założeniu powinien chronić interesy zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy. Zawierać powinien również podstawowe zapisy regulujące kwestie wzajemnych relacji (brak spłaty zobowiązań, wysokości odsetek, kosztów dodatkowych). Jest to o tyle istotne, że umowy prywatne nie podlegają specyficznym regulacjom, co do wysokości udzielanej pożyczki oraz dodatkowych kosztów, na jakie strony się umawiają.

Pożyczka prywatna a zabezpieczenie

W przypadku pożyczek prywatnych możemy spotkać się ze strony pożyczkodawcy z żądaniem zabezpieczenia w postaci weksla. Prawo mówi, iż weksel jest papierem wartościowym i stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot długu przed sądem w przypadku braku zwrotu pożyczki. Złożenie podpisu na wekslu skutkuje natomiast wzięciem odpowiedzialności za powstałe zobowiązanie.