Dane wrażliwe – co to jest? Jak je chronić?

Powrót 31 sierpnia, 2021

Wiele mówi się o ochronie danych osobowych. Co jednak wiesz o danych wrażliwych? Wbrew pozorom nie jest to samo co dane osobowe. Dowiedz się, jakie informacje do nich zaliczamy oraz jak je chronić.

Co to są dane wrażliwe?

Niejedna osoba myli dane wrażliwe z osobowymi. Tak naprawdę są one ich szczególnym rodzajem i są inaczej traktowane przez prawo. Mówi się na nie także dane sensytywne, ponieważ dotyczą one życia prywatnego konkretnych osób.

Aby lepiej zrozumieć, czym są dane wrażliwe, warto posłużyć się ich przykładem. Zaliczamy do nich między innymi:

  • pochodzenie rasowe i etniczne;
  • dane genetyczne;
  • poglądy polityczne;
  • przekonania religijne;
  • informacje na temat orientacji seksualnej.

Jak zatem widzisz, są to dane bardzo intymne. W złych przypadkach mogą być wykorzystane do dyskryminacji czy szykanowania drugiej osoby. Stąd też są szczególnie chronione.

Ochrona danych wrażliwych

Wiesz już co to są dane wrażliwe. Dotyczą one każdego z nas, również Ciebie. Aby zapewnić nam bezpieczeństwo, ich ochrona została ujęta w RODO, czyli Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

Według przepisów za przetwarzania danych wrażliwych, co do których nie mamy prawa, może grozić grzywna czy pozbawienie wolności do 3 lat.

W jakich przypadkach takie informacje mogą jednak zostać wykorzystane? Przede wszystkim za naszą dobrowolną zgodą, którą możemy w dowolnym momencie wycofać. Po drugie, kiedy są one niezbędne do wykorzystania w celach administracyjnych lub w trakcie postępowania sądowego. W każdym z tych przypadków musimy zostać poinformowani o ich wykorzystaniu.

Dane wrażliwe a dane osobowe – jaka jest różnica?

Co różni dane wrażliwe a dane osobowe? Chociaż obie podlegają pod RODO, nie są do końca tym samym. Za dane osobowe uważa się bowiem takie informacje, które służą do identyfikacji osoby fizycznej. Należą do nich zatem:

  • imię i nazwisko;
  • numer pesel;
  • data urodzenia;
  • adres;
  • numer telefonu.

To właśnie dane osobowe, a nie dane wrażliwe są potrzebne chociażby do wypełnienia wniosku o pożyczkę lub kredyt. Wbrew przekonaniu wielu osób PESEL to nie dana wrażliwa. Podobnie jest z imieniem i nazwiskiem. Nie są to dane wrażliwe, a osobowe, które służą tylko do identyfikacji osoby fizycznej.

Niemniej jednak pamiętaj, że zarówno dane wrażliwe i dane osobowe wymagają ochrony. Ich nieprawidłowe wykorzystanie może grozić wyłudzeniem pożyczki lub kredytu, a nawet kradzieżą tożsamości.

Pamiętaj, aby nie podawać publicznie informacji na swój temat. Zdecydowanie nie publikuj także zdjęć dowodu, prawa jazdy, czy karty kredytowej. Natomiast w przypadku ich kradzieży, czym prędzej zgłoś to na policję i wyrób nowe dokumenty.

Dane wrażliwe – co to jest? Podsumowanie

Do danych wrażliwych zaliczamy informacje, jakie dotyczą naszego życia prywatnego. Są to więc dane na temat naszej seksualności, poglądów czy przekonań. Natomiast dane osobowe to na przykład imię i nazwisko czy numer PESEL. Niezależnie jednak od rodzai danych, pamiętaj, że należy je chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem. Uchronisz tym siebie od niepotrzebnych problemów.