Pożyczka na samochód

Powrót 25 lipca, 2019

Pożyczka na samochód: wszystko co musisz o niej wiedzieć


Pośród szerokiego wachlarza usług i produktów finansowych oferowanych przez banki i firmy pożyczkowe, wybierać można niemalże do woli dopasowując optymalne rozwiązanie do zaistniałych potrzeb. Potrzeby zaś statystycznie koncentrują się w trzech podstawowych obszarach: rachunki i podobne zobowiązania wynikające z „kosztów życia”, samochody, mieszkania i inne nieruchomości. O ile w pierwszym przypadku rozwiązaniem może być pożyczka krótkoterminowa, o tyle w drugim i trzecim bez pożyczki ratalnej lub kredytu raczej się nie obejdzie.

Pamiętajmy, iż zobowiązanie finansowe jest tym bardziej bezpieczne im lepiej pożyczkobiorca potrafi właściwie je zaplanować i odpowiednio nim zarządzić. W niniejszym wpisie omówimy pokrótce temat pożyczek oferowanych przez instytucje finansowe na zakup samochodu.

Kredyt celowy: na czym to polega?

Generalną zasadą jest, iż produkt kredytowy określony przez bank, jako kredyt na zakup auta, jest pożyczką celową. Oznacza to, iż w sytuacji podpisania z bankiem umowy kredytowej na zakup samochodu, nie możemy tego kredytu wykorzystać inaczej. W znakomitej większości przypadków same banki zabezpieczają realizację kredytu dbając, aby środki trafiły bezpośrednio do sprzedawcy.

Przewagą tej formy pożyczki jest jej znacznie niższy koszt niż miałoby to miejsce w przypadku pożyczki gotówkowej. Istotnym jest również to, iż można korzystać z niej przez dłuższy okres niż ma to miejsce w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego.

Cztery sposoby kredytowania zakupu auta

Decydując się na zaciągnięcie kredytu celowego warto poświęcić nieco czasu na analizę dostępnych produktów. W zależności od ceny pojazdu możemy rozważyć zarówno kredyt, jak i pożyczkę ratalną. Naturalnie, w przypadku aut nowych rozwiązaniem optymalnym będzie kredyt, natomiast w sytuacji, gdy zdecydujemy się na zakup auta używanego może okazać się, iż to właśnie pożyczka ratalna będzie miała większy sens.

Standardowym rozwiązaniem jest klasyczny kredyt zawierany na „dowolny” okres. Jego istotą jest comiesięczna spłata rat kapitałowo-odsetkowych. Minimalny okres wynosi 6 miesięcy, a maksymalny nawet do 10 lat. W tym przypadku zazwyczaj nie jest wymagana wpłata własna.

Odmienny nieco charakter posiada kredyt oferowany głównie przez „banki samochodowe” ściśle związane z dilerem danej marki. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się dużą wpłatą własną, np. 50%. Pozostałą kwotę klient wpłaca np. po roku. Zdecydowanym atutem w przypadku tego rodzaju kredytów jest to, że nie są one oprocentowane.

Specyfiką kolejnego modelu kredytowania zakupu samochodu jest stała stosunkowo niska rata. Na koniec jednak okresu kredytowania konsument musi wpłacić ostatnią ratę w wysokości np. 20% wartości samochodu z dniu zakupu. W przypadku tej formy kredytu nie jest wymagana wpłata własna. Ten model pożyczki określa się mianem kredytu balonowego.

Ponieważ coraz bardziej dynamicznie zmieniają się potrzeby konsumentów, instytucje finansowe starają się dopasować do nich swoje produkty. Jednym za takich rozwiązań, skopiowanych z biznesu, jest kredyt, który działa na zasadach podobnych do leasingu konsumenckiego. Usługa polega on na spłacie przez kredytobiorcę niskich miesięcznych rat, które pokrywają koszty utraty wartości auta. Po zakończeniu umowy kredytobiorca może zdecydować się na wykup samochodu lub też na opcję, w której odkupu auta dokonuje kredytodawca.

Pożyczka na samochód: pamiętajmy o kosztach

Niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostało zaciągnięte w banku, czy też jakiejkolwiek innej firmie pożyczkowej, jest ono związane z całą gamą kosztów. Ponieważ instytucje zajmujące się obrotem finansowym zarabiają nie tylko dzięki oprocentowaniu udzielonego kredytu, ale także dzięki coraz to nowym opłatom, pożyczkobiorca musi być przygotowany na niespodzianki.

Tak więc kalkulując samodzielnie oferty pożyczek, pamiętać należy, iż kosztem jest przede wszystkim oprocentowanie, zwykle od 8% do 13% rocznie. Do tego dochodzi koszt prowizji (zazwyczaj 2% do 5%). Obowiązkowe może być także ubezpieczenie kredytu oraz autocasco. Z tym ostatnim związana jest cesja praw z polisy autocasco. W przypadku zniszczenia auta odszkodowanie wypłacone zostanie bankowi, a nie kredytobiorcy. Zdarza się także, że warunkiem otrzymania kredytu samochodowego może być zabezpieczenie go zastawem rejestrowym.

Lista zabezpieczeń (a więc i związanych z nimi kosztów) żądanych przez instytucje udzielające pożyczek na zakup auta może być długa. Warto zatem przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o kredyt sprawdzić dobrze, czego dokładnie powinniśmy oczekiwać. Będąc dobrze przygotowanymi merytorycznie do kolejnego kroku, jakim jest podpisanie umowy kredytowej, nie zostaniemy zaskoczeni faktem, iż częścią kosztów pożyczki są ubezpieczenia na życie, od utraty pracy i utraty wartości samochodu.

Zdolność kredytowa przy kredycie na samochód

Udzielając kredytów instytucje pożyczkowe zabezpieczają się w sposób ograniczający potencjalne straty. Zanim jednak przygotują propozycję umowy dokonają weryfikacja zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o przyznanie kredytu.

W tym celu posłużą się poniższym zestawem informacji oraz algorytmem wyliczającym zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy, a także ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

  • Historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)
  • Wysokość dochodu netto dla gospodarstwa domowego
  • Wielkość gospodarstwa domowego 
  • Wysokość obecnych zobowiązań finansowych
  • Forma zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę
  • Wysokość wkładu własnego
  • Parametry pojazdu

W ramach zasad przyznawania pożyczek wypracowane zostały różne modele oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, a także związanych z nimi ofert i produktów. Jedną z nich jest procedura uproszczona. Przy zastosowaniu tej procedury instytucja pożyczkowa nie wymaga np. zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę, a jedynie deklaracji kredytobiorcy. Atutem takiego rozwiązania jest brak konieczności dostarczenia dodatkowego dokumentu i niejednokrotnie przyspieszenie procesu kredytowego. Ujemną stroną natomiast prawdopodobne żądanie banku o dokonanie wyższej wpłaty własnej.