Upoważnienie a pełnomocnictwo – czym się różni?

Powrót 2 września, 2021

Niekiedy nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać czynności prawnych, podpisać dokumentów czy stawić się na ważne spotkanie. Potrzebujesz wtedy zastępcy, który w Twoim imieniu, spełni takie obowiązki. W tym celu pomoże Ci upoważnienie lub pełnomocnictwo. Nie są to jednak tożsame pojęcia. Przekonaj się, czym się różnią i jakiego dokumentu potrzebujesz.

Co to jest pełnomocnictwo?

Zanim dowiesz się, czym się charakteryzuje upoważnienie a pełnomocnictwo, warto poznać każdą z tych definicji po kolei. Czym zatem jest pełnomocnictwo i kiedy możesz skorzystać z tej formy upoważnienia drugiej osoby?

Pełnomocnictwo to sytuacja, gdzie ktoś wykonuje za nas określone działania. Taka osoba podejmuje czynności w naszym imieniu. Oznacza to, że jego decyzje, są jednocześnie naszymi. Taki zakres pełnomocnictwa powinien być wcześniej ustalony w umowie. Dzięki niej nie ma wątpliwości, jakich czynności może się podjąć pełnomocnik.

Możemy znaleźć różnice nie tylko między upoważnieniem a pełnomocnictwem. Warto bowiem wiedzieć, że wyróżniamy kilka postaci pełnomocnictwa.

Pierwszym z nich jest pełnomocnictwo z mocy prawa. Najczęściej spotykamy się z tym, kiedy rodzic reprezentuje niepełnoletnie dziecko, które nie może jeszcze występować w swoim imieniu.

Drugą postacią pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo z upoważnienia. To właśnie wtedy osoba trzecia wykonuje za nas czynności prawne.

Rodzaje pełnomocnictwa

Prawo polskie wyróżnia 4 pełnomocnictwa, z jakich możemy skorzystać. Należą do nich:

  • pełnomocnictwo ogólne – pełnomocnik może wykonać wszelkie czynności prawne dotyczące zarządu czy występowanie w czyimś imieniu;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – w przeciwieństwie do poprzedniego rodzaju pełnomocnictwa, pełnomocnik może dokonywać z góry określone czynności prawne;
  • pełnomocnictwo szczegółowe – osoba przez nas upoważniona ma jeszcze ściślej określony zakres czynności, jaki może wykonywać w naszym imieniu;
  • pełnomocnictwo procesowe – dotyczy reprezentowania nas w trakcie procesów sądowych.

Co to jest upoważnienie?

Czymś innym jest natomiast upoważnienie. Dotyczy ono bowiem oddelegowania osoby trzeciej do określonych czynności bezpośrednio w czyimś imieniu przy mniej ważnych sprawach. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa osoba trzecia otrzymuje kompetencje do wykonywania zamiast nas danych czynności.

Upoważnienie a pełnomocnictwo różni się także w wyborze kogoś, kto będzie nas reprezentować. W przypadku upoważnienia jest większa dowolność. Wystarczy, aby taka osoba była pełnoletnia. Może być to zatem nasz małżonek, a nawet dorosłe dziecko czy ktoś spoza rodziny.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na pełnomocnictwo, czy upoważnienie, warto starannie wybierać osoby, które będą nas reprezentować. Pamiętajmy bowiem, że ktoś taki działa bezpośrednio w naszym imieniu. Konsekwencje czynności, jakich dokona, będą ostatecznie spoczywać na nas.