Wcześniejsza spłata pożyczki – czy nam się opłaca?

Powrót 28 lipca, 2020

Pożyczki chwilówki są zawierane na okres 30 lub 60 dni. Jednakże w ich przypadku możemy zwrócić pieniądze wcześniej. Wiąże się to nie tylko z naszym lepszym wizerunkiem, jako pożyczkobiorcy, ale także z realnym zyskiem. Warto zatem sprawdzić, co mówi na temat prawo i jakie zalety niesie ze sobą wcześniejsza spłata pożyczki.

Co na to prawo?

W przypadku, kiedy pożyczone pieniądze, zwrócą się nam z nadwyżką, możemy spłacić pożyczkę wcześniej. Taką możliwość daje nam każdy pożyczkodawca oraz bank, z którego usług skorzystaliśmy. Wszystko zaś wynika zapisów prawa, a konkretnie z Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. W artykule 48-52 czytamy bowiem o możliwości wcześniejszej spłaty całości lub części zobowiązania. Z kolei pożyczkodawca nie ma prawa uzależniania wcześniejszej spłaty od podania takiej informacji przez klienta.

Czytają dalej Ustawę o Kredycie Konsumenckim, dowiadujemy się, że w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania przysługuje nam prawo o obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o okres, o który została ona skrócona. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że ostatecznie zapłacimy mniej, ponieważ kwota będzie obniżona o odsetki, które byłyby naliczone w razie braku wcześniejszej spłaty. Zwrotowi nie podlegają jednak opłaty przygotowawcze i administracyjne, jakie ponosimy jednorazowo przed rozpoczęciem trwania pożyczki.

Czy wcześniejsza spłata pożyczki wiąże się z opłatami?

Szybsze spłacenie pożyczki jest na rękę zarówno nam, jak i pożyczkodawcy. Z tego powodu nie powinniśmy z tego tytułu żadnych problemów. Może się jednak zdarzyć, że instytucja finansowa poprosi nas o zapłacenie prowizji.

Dodatkowa opłata związana ze wcześniejszą spłatą pożyczki może zdarzyć się w dwóch przypadkach, o których czytamy w artykule 50. Ustawy o Kredycie Konsumenckim:

  • wcześniejsza spłata ma miejsce kiedy, stopa oprocentowania jest stała
  • kwota kredytu spłacanego w okresie kolejnych 12 miesięcy jest wyższa aniżeli 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze gospodarstw

Jednakże, nawet jeśli przyjdzie nam zapłacić w prowizję z wyżej wymienionych powodów, nie powinniśmy bać się jej wysokości. Należy bowiem wiedzieć, że kwota prowizji nie może być wyższa aniżeli 1% pożyczki, jeśli trwa ona więcej niż rok, oraz nie większa niż 0,5% w przypadku pożyczki, która według umowy nie przekracza roku.

Zalety wcześniejszej spłaty pożyczki?

Czy zatem warto spłacić pożyczkę przed terminem? Jeśli znajdujemy się w dobrej sytuacji finansowej, jest to jak najbardziej dobre dla nas rozwiązanie. Wiąże się ono bowiem z pomniejszeniem kosztów o odsetki z okresu, o który została ona skrócona. Im wyższa zatem chwilówka, tym większy dla nas zysk.

Ponadto nie zapominajmy, jak istotne jest budowanie sobie wizerunku rzetelnego wizerunku klienta. Zarówno wcześniejsza, jak i terminowa spłata działa na naszą korzyść i poprawia ocenę w bazach takich jak BIK, gdzie trafiają także pozytywne informacje. Dzięki temu polepszymy swoją zdolność kredytową i starania o przyszłą pożyczkę lub kredyt będą łatwiejsze.