Bon energetyczny 2024 – na czym polega?

Powrót 17 kwietnia, 2024

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Co się stanie po tej dacie? W kwietniu rząd zaproponował ustawę o bonie energetycznym. Dowiedz się, na czym ona polega, kto może z niej korzystać oraz jakie zmiany wprowadza.

Ile wynosi maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych?

Zgodnie z obecnymi przepisami, które były odpowiedzią na rosnące ceny energii, przyjęto maksymalną cenę dla gospodarstw domowych. Wynosi ona 412 zł za 1 megawatogodzinę (MWh).

Dla większości gospodarstw domowych limit wynosi 1500 kilowatogodzin. Wyższy limit obowiązuje w określonych przypadkach takich jak:

  • Gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi – 1,8 MWh.
  • Dla rolników oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – 2 MWh.

W przypadku przekroczenia tych limitów stosowana jest wyższa stawka, która wynosi 693 zł za 1 MWh. Dotyczy ona także mikroprzedsiębiorców czy małe i średnie firmy, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Takie środki mają na celu ochronę gospodarstw domowych przed drastycznymi wzrostami rachunków za energię. Jednak zgodnie z przepisami, maksymalna cena energii elektrycznej obowiązuje do końca 2024 roku. A zatem ile zapłacimy za prąd od lipca 2024 roku? Odpowiedzi na to pytanie możemy szukać w propozycji ustawy o bonie energetycznym, która ma wejść w życie w II połowie 2024 roku.

Czym jest bon energetyczny?

Z uwagi na to, że maksymalna cena za energię elektryczną obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, rząd pracuje nad propozycją ustawy, która ma na celu obniżkę cen energii. Jest to bon energetyczny, który ma wejść w życie w II połowie 2024 roku. Na czym on polega?

Program bonu energetycznego zapewnia świadczenie pieniężne dla tych gospodarstw domowych, które spełniają określone kryteria dochodowe. Będą one szczególnie dotyczyć osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Kto może skorzystać z bonu energetycznego?

Do skorzystania z bonu energetycznego należy spełnić określone warunki, dotyczą one m.in. dochodu:

  • Gospodarstwa jednoosobowe – dla których dochód nie przekracza określonej kwoty, na przykład 2500 zł miesięcznie.
  • Gospodarstwa wieloosobowe – gdzie dochód na osobę nie może przekraczać niższej kwoty, np. 1700 zł na osobę.

Co więcej, wsparciem są objęte te gospodarstwa domowe, które zostały wykluczone z dodatku mieszkaniowego z uwagi na nadmierną powierzchnię na osobę w danym lokalu.

Ponadto do programu są także zakwalifikowani seniorzy, w tym emeryci z emeryturą poniżej minimalnej oraz osoby, które mogą być narażone na ubóstwo energetyczne. Ustawa obejmuje także osoby korzystające z elektrycznych źródeł ogrzewania – takie jak pompy ciepła.

Podsumowanie

Propozycja bonu energetycznego to kolejny krok, który ma na celu objęcie wsparciem różnych grup odbiorców energii. Dzięki niemu osoby o określonych dochodach lub zagrożenie ubóstwem energetycznym mogą otrzymać podwyższone wsparcie.