Ile wyniosła inflacja w kwietniu?

Powrót 22 maja, 2024

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Ile ona wynosi? Dowiedz się, na jakim poziomie utrzymuje się wskaźnik inflacji oraz co to oznacza dla polskiej gospodarki. Co dalej ze stopami procentowymi? Czytaj dalej w naszym artykule.

Czym jest inflacja?

Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce w określonym czasie, najczęściej rok do roku. Wpływa ona nie tylko na politykę monetarną państwa, ale także na życie codzienne obywateli.

Inflacja jest najczęściej mierzona za pomocą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index). Na tej podstawie może być oceniana siła nabywcza pieniądza, a także polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego.

Jeśli inflacja jest na umiarkowanym poziomie, może stymulować wzrost gospodarki. Jednak zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, co oznacza, że za te same pieniądze można kupić mniej towarów i usług. Zniechęca również do inwestowania oraz oszczędzania, co odbija się negatywnie na gospodarce.

Wzrost inflacji w Polsce

W kwietniu 2024 roku inflacja w Polsce wyniosła 2,4% rok do roku, co wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). To oznacza wzrost w porównaniu do marca, kiedy wskaźnik inflacji wynosił 2,0%. Z danych GUS wynika, że ceny usług wzrosły o 6,2%. Natomiast ceny towarów wzrosły o 1,1% w porównaniu do kwietnia 2023 roku.

Co wpłynęło na wzrost inflacji w Polsce?

Nieznaczny wzrost inflacji w kwietniu był przewidywany przez specjalistów. Większość czynników, które na to wpłynęły, była przewidziana dużo wcześniej. Zacznijmy od zniesienia 0% VAT na żywność. Od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzono wyższe stawki VAT na żywność, co bezpośrednio wpłynęło na ceny w tej kategorii.

Ponadto w nadchodzących miesiącach przewiduje się, że odmrożenie cen energii, ciepła i gazu dodatkowo zwiększy wskaźniki inflacyjne.

Niektórzy eksperci przewidują dalszy wzrost inflacji, osiągając około 5,5% do końca roku. Wzrost ten będzie spowodowany odmrożeniem cen energii oraz utrzymującymi się wysokimi kosztami pracy.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Utrzymująca się wysoka inflacja bazowa wskazuje na konieczność zachowania ostrożnej polityki monetarnej. Tym samym ogranicza to możliwość obniżenia stawek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

Inflacja bazowa, która pozostaje na wysokim poziomie, sugeruje, że RPP może być zmuszona do dalszych działań mających na celu stabilizację cen. Eksperci przewidują, że polityka monetarna będzie musiała pozostać restrykcyjna, aby utrzymać inflację na odpowiednim poziomie.

Podsumowanie

Dane dotyczące inflacji są kluczowe dla gospodarki, ponieważ wpływają na decyzje polityki monetarnej oraz mają bezpośrednie przełożenie na koszty życia obywateli. Wpływają one także na zachowanie konsumenckie, zakupy oraz planowanie wydatków. Tym samym warto śledzić najnowsze informacje, aby być na bieżąco i lepiej planować swoje finanse, uwzględniając sytuację na rynku.