Co to jest inflacja?

Powrót 31 stycznia, 2023

Wysoka inflacja może prowadzić do obniżenia wartości pieniądza. Oznacza to, że aby kupić tą samą ilość dóbr i usług co wcześniej, trzeba zapłacić więcej pieniędzy. Jak się przed tym chronić? Sprawdź w naszym artykule. Poznaj przyczyny i skutki inflacji. Dowiedz się, dlaczego samo oszczędzanie nie wystarczy.

Inflacja – co to jest?

Inflacja to wzrost cen towarów i usług. Jest ona naturalnym zjawiskiem w gospodarce. Jednak jeśli jest zbyt wysoka, prowadzi do utraty wartości pieniądza i trudności w zakupie dóbr oraz usług.

Aby kontrolować inflację, rządy i banki centralne mogą stosować różne strategie. Nie inaczej jest w Polsce. Jest to ważne, ponieważ wysoki poziom inflacji może prowadzić do niestabilności ekonomicznej i zmniejszenia zaufania do waluty danego kraju. Z kolei jej niski poziom może przyczyniać się do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Dlatego kluczowe jest, aby banki centralne dążyły do jej stabilnego poziomu.

Do sprawdzenia inflacji najczęściej używa się wskaźnika CPI, czyli wskaźnika inflacji konsumenckiej. W tym celu sprawdzana jest przeciętna wartość koszyka w gospodarstwie domowym. Czasem można się spotkać ze wskaźnikiem PPI, który opiera się na zmianie cen w przemyśle.

Jakie są przyczyny inflacji?

O inflacji w Polsce jest głośno od kilku miesięcy. Wszystko z powodu wzrostu jej poziomu. W styczniu 2022 roku wyniosła ona 9,2%. Z kolei w grudniu tego samego roku – 16,6%. Dlaczego tak się dzieje? 

Najczęściej na inflację składa się wiele czynników. Powodem wzrostu cen mogą być:

  • niewłaściwa polityka pieniężna kraju;
  • wzrost kosztów produkcji;
  • obniżenie wysokości stóp procentowych;
  • wzrost cen surowców
  • niska dostępność dóbr przy wysokim popycie.

Obecna sytuacja w Polsce, a także w innych krajach regionu, była spowodowana przez wiele czynników takich jak pandemia czy wybuch wojny. Do października 2021 roku Narodowy Bank Polski utrzymywał stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie.  Z tego powodu kredyty i pożyczki były tanie i udzielane wielu osobom. Z racji rosnącej inflacji bank centralny w Polsce podwyższył stopy procentowe, co poskutkowało zwiększeniem się rat kredytów.

Jak się chronić przed inflacją?

Wysoki poziom inflacji wiąże się z osłabieniem gospodarki i spadkiem wartości waluty. Mniejsza siła nabywcza pieniądza zaś powoduje, że możemy kupić mniej towarów. Jak zabezpieczyć oszczędności przed skutkami inflacji?

Wiele osób decyduje się na różne formy inwestowania lub oszczędzania na lokatach. Warto pamiętać, że nawet konto oszczędnościowe oprocentowane na niższym poziomie niż wskaźnik inflacji, pozwoli chronić pieniądze w większym stopniu niż odłożenie ich na koncie bankowym.

Z kolei osoby, które wybiorą inwestowanie, mogą nie tylko kupować akcje na giełdzie, ale również obligacje skarbowe indeksowane inflacją, a także kruszce oraz dobra, których cena ciągle rośnie. W przypadku zdecydowania się na inwestowanie pamiętaj, że są one zawsze obarczone ryzykiem. 

Podsumowanie

Kiedy rośnie inflacja, słabnie wartość pieniądza. Aby się uchronić przed jej skutkami, nie wystarczy zacząć oszczędzać. Jednym ze skutecznych sposobów jest inwestowanie. Jednak należy liczyć się z ryzykiem, z jakimi jest ono zawsze obarczone.