Jak spłacić pożyczkę? Refinansowanie

Powrót 27 lutego, 2020


Odpowiadając na pytanie zadane w tytule wpisu, stwierdzić możemy, iż spłacić pożyczkę należy zgodnie z umową. Niestety, nie zawsze jest to takie proste. Nie zawsze spłata pożyczki jest równie prosta, łatwa i przyjemna, co jej wzięcie.

Zaciągając zobowiązania finansowe, w trybie podpisanej umowy z instytucją pożyczkową deklarujemy ich spłatę w określonym terminie i na uzgodnionych warunkach. Zdarza się jednak, iż pomimo przyjętego porozumienia i naszych najszczerszych zamiarów, nie jesteśmy w stanie spełnić postawionych przed nami wymagań. Sytuacja życiowa, czy też splot niekorzystnych wydarzeń, mogą sprawić, iż potrzebować będziemy dłuższego okresu na spłatę zaciągniętej pożyczki. Wyjściem z problemu może być przedłużenie terminu spłaty lub też refinansowanie zadłużenia. Czasem jedynym wyjściem jest konsolidacja. Wszystkie te rozwiązania potraktowane nieostrożnie mogą stać się jednak pierwszym krokiem do wejścia w spiralę zadłużenia.

Refinansowanie pożyczek nie jest nowe i jako usługa znane jest w sektorze bankowym od lat. Rozwój rynku i jego potrzeby wyzwoliły więc zapotrzebowanie na tego typu produkty. Stąd też coraz więcej instytucji pożyczkowych specjalizujących się w pożyczkach konsumenckich wprowadza takie właśnie usługi do swojego portfolio.

W przypadku, gdy rozważamy zadłużenie się na krótki okres mamy do dyspozycji całą gamę produktów zarówno banków, jak i firm pożyczkowych oferujących zazwyczaj usługę 30-sto dniową realizowaną w pełni poprzez internet. Decydując się jednak na taki produkt finansowy należy pamiętać, iż w tym czasie należy spłacić nie tylko pożyczoną kwotę pieniędzy, ale także prowizję i odsetki. Czas na jaki pożyczyliśmy pieniądze jest relatywnie krótki, dlatego może zdarzyć się nam opóźnienie w spłacie. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i omówić sposób rozwiązania zaistniałej kwestii. Firmy z założenia starają się załatwiać tego typu kwestie w sposób jak najmniej dolegliwy dla klienta, szczególnie zaś, jeśli ten zawczasu zgłosił możliwość wystąpienia problemu. W przypadku jednak, jeśli klient nie wykazuje ochoty do wspópracy, instytucje pożyczkowe uruchamiają niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji procedury windykacyjne. Zasady są nieubłagane w stosunku do dłużników również tych, którzy stalli się nimi incydentalnie.

Co robić, gdy mamy problem ze spłatą zobowiązania

Wracając do kwestii problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania postarajmy się z maksymalną dozą rozsądku rozważyć wszystkie dostępne rozwiązania. Tak jak powiedzieliśmy sobie już powyżej, nikomu tak bardzo nie zależy, aby dłużnik spłacił zobowiązanie w oznaczonym czasie, jak firmie udzielającej pożyczki. Dlatego też możemy mieć pewność, iż nasz kontakt z pożyczkodawcą zanim jeszcze nadejdzie termin spłaty zobowiązań, będzie korzystny dla obydwu stron. Firma doradzi nam optymalne rozwiązanie zapewniając klientowi komfort czasu, a sobie wyższe prawdopodobieństwo odzyskania długu. W jednym wypadku będzie to możliwość przesunięcia spłaty, w innym propozycja wzięcia pożyczki na refinansowanie zadłużenia. Ponieważ są to dodatkowe produkty pożyczkodawcy, z ich udostępnieniem wiążą się zazwyczaj niemałe koszty.

Jak działa refinansowanie

Decyzja o refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia może zostać zrealizowana według dwóch podstawowych opcji, które zależne są od modelu działania instytucji pożyczkowej. W pierwszej opcji firma może udzielić nowej pożyczki, dzięki której klient spłaci poprzednią. W drugiej natomiast może skierować dłużnika do firmy współpracującej specjalizującej się w tego typu produktach, aby ta dostarczyła odpowiednie usługi. Pamiętajmy, iż w przypadku drugiej opcji po wpłacie prowizji, pieniądze z pożyczki refinansującej dług trafią bezpośrednio na konto firmy, wobec której występują zobowiązania. Logicznym jest więc, że z chwilą udzielenia pożyczki na refinansowanie długu w pierwszej firmie, klient staje się dłużnikiem drugiej.

Podpisując umowę o refinansowaniu, należy jak ma to miejsce w przypadku wszystkich umów w ramach których powstają zobowiązania finansowe przyjrzeć się jej zapisom. Szczególnie tym, traktującym o kosztach. Wielkość prowizji powinna być przedstawiona w regulaminie firmy bądź tabeli opłat. Wysokość prowizji zależy natomiast od kwoty oraz okresu spłaty zobowiązania. Pamiętać należy, że koszty związane z refinansowaniem mogą być bardzo wysokie i być zbliżone często do opłat z tytułu przedłużenia terminu spłaty zobowiązania.

Stąd też bardzo dobrze należy rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” refinansowaniu.

Kwestią otwartą jest, czy pożyczkę na refinansowanie zadłużenia można rozważać w kategorii opcji pozytywnch. Niezależnie od kwestii filozoficznych, refinansowanie może być jedynym wyściem prowadzącym do rozwiązania problemu. Niewątpliwie, dzięki tej formie spłaty pożyczki istniejącym długiem zajmie się inna firma, a klient zyska czas na zorganizowanie potrzebnej sumy pieniędzy. Co więcej, uniknie konsekwencji związanych z wpisem do bazy dłużników.

Ujemną stroną refinansowania jest jej istota, a więc konsekwencja w postaci zaciągnięcia innego zobowiązania. W wielu przypadkach jednak refinansowanie staje się jedynym możliwym wyjściem z podbramokowej sytuacji. Mądrze rozplanowany kalendarz spłaty rat refinansowania pożyczki jest więc zarówno koniecznością, jak i logicznym następstwem skorzystania z tego specyficznego produktu. Pamiętać warto, iż banki (nawet te państwowe) i wszelakiego rodzaju instytucje pożyczkowe prowadzą działalność komercyjną. Stąd też wszystkie świadczone przez nie usługi i każdy udostępniany produkt powinny przynosić zyski. W sytuacji bardzo niekorzystnej możemy ubiegać się o odroczenia spłacania pożyczki, czy też kredytu. Instytucja finansowa z pewnościa rozważy nasz wniosek, niemniej jednak musimy pamiętać, że najprawdopodobniej bedą z tym związane dodatkowe koszty. Dlatego też po stronie konsumenta pozostaje obowiązek daleko posuniętej rozwagi. Odpowiedzialne pożyczanie pieniędzy rozpoczyna się od przemyślanej dobrze decyzji o wzięciu pożyczki.