Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Powrót 1 marca, 2022

Wypadki zdarzają się nieprzewidziane. Za część z nich możemy jednak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wiele osób myli te terminy ze sobą. Czy wiesz, co one oznaczają? Czym różni się odszkodowanie a zadośćuczynienie? W jakiej wysokości są przyznawane? Dowiedz się tego z naszego artykułu.

Co to jest odszkodowanie?

Tak naprawdę z odszkodowaniem mamy do czynienia bardzo często. Dotyczy ono bowiem naprawy szkody, która powstała w wyniku wypadku i ma wymiar materialny.

Czym jest szkoda materialna, za którą można otrzymać odszkodowanie?Co do zasady jest to każdy uszczerbek na naszym zdrowiu, a także na rzeczy, której jesteśmy właścicielami.

Z tego powodu możemy zażądać odszkodowania, które pokryje:

  • zwrot kosztów leczenia;
  • koszty dojazdów do placówek medycznych;
  • pozostałe koszta, jakie ponieśliśmy skutek zdarzenia;
  • utracone korzyści.

Co więcej, odszkodowanie przysługuje również na wypadek śmierci bliskiej osoby, kiedy z tego powodu nasza sytuacja życiowa znacznie się pogorszyła. Wysokość rekompensaty zależy od różnych czynników. Bierze się pod uwagę nasz wiek, stan zdrowia, rozmiar negatywnych skutków zdarzenia, obecna sytuacja majątkowa i rodzinna.

Czym jest zadośćuczynienie?

Czymś innym z kolei jest zadośćuczynienie. Podobnie jak odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne za spowodowaną szkodę. Na tym jednak porównania się kończą. Zadośćuczynienie jest przyznawane bowiem za zaistniałą krzywdę, czyli cierpienie psychiczne spowodowane przez dane zdarzenie.

Zadośćuczynienie otrzymuje się w wyniku różnych zdarzeń takich jak:

  • utrata bliskiej osoby;
  • uszkodzenia ciała;
  • nadużycia;
  • naruszenie dobra osobistego.

Z racji tego, że zadośćuczynienia to rekompensata straty niemajątkowej, ciężko jest ustalić jego wysokość. Aby to zrobić, sprawdza się różne czynniki takie jak nasilenie cierpienia w wyniku szkody, rozmiar kalectwa, konsekwencje w życiu zawodowym i prywatnym. W celu ich określania sięga się po opinie psychiatrów oraz psychologów. Są oni bowiem w stanie określić stan zdrowia psychicznego osoby, która stara się o zadośćuczynienie.

Jak widzisz, zadośćuczynienie nie jest tym samym co odszkodowanie. Oba terminy dotyczą jednak różnych wypadków i zdarzeń losowych. Zdarza się, że w ich wyniku ponosimy stratę nie tylko materialną, ale również emocjonalną. Z tego powodu możliwe jest, aby jednocześnie uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju szkody ponieśliśmy.

Podsumowanie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie to dwa różne terminy. Odszkodowanie jest rekompensatą pieniężną za powstałe szkody w wyniku zdarzenia. Z kolei zadośćuczynienie pokrywa straty niemajątkowe. W zależności od rodzaju wypadku można otrzymać jednocześnie zadośćuczynienie i odszkodowanie.