Płynność finansowa – co to jest? Jakie są wskaźniki płynności finansowej?

Powrót 28 lutego, 2022

Nawet niewielka jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć płynność finansową, aby móc się rozwijać. Niezapłacone faktury, zamrożony kapitał i niewłaściwi kontrahenci mogą ją pogorszyć. Aby przekonać się, jaka jest płynność finansowa i kondycja firmy, należy obliczyć jej wskaźniki. Dowiedz się, jak to zrobić.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa dotyczy każdej firmy, a nawet osoby prywatnej, która obraca aktywami. Pozwala ona określić zdolność do spłaty bieżących zobowiązań i możliwość zakupu potrzebnych towarów oraz usług.

Są dwa ujęcia płynności finansowej:

  • statyczna – pokazuje płynność finansową firmy pod kątem danego dnia, uwzględniając bilans oraz rachunek zysków i strat;
  • dynamiczna – obrazuje płynność finansową w wybranym okresie, biorąc pod uwagę rachunek przepływów pieniężnych.

Kiedy firma posiada dobrą płynność finansową, może bez trudu dokonywać zakupów, płacić faktury i nie zalegać z wynagrodzeniami. Do jej określenia używa się składników płynności finansowej.

Wskaźniki płynności finansowej

Każdy przedsiębiorca powinien znać wskaźniki płynności finansowej. To właśnie one mówią o tym, czy firma jest stabilna, czy też jej zdolność jest zagrożona. Wyróżniamy 4 wskaźniki płynności finansowej, które teraz krótko omówimy.

1. Wskaźnik płynności szybkiej – mówi nam o zdolności wykorzystania bieżących aktywów bez zgromadzonych zapasów, których spieniężenie może być problematyczne. Oblicza się go na podstawie podzielenia aktywów bez zapasów przez obecne zobowiązania.

2. Wskaźnik płynności bieżącej – dotyczy możliwości pokrycia zobowiązań z wykorzystaniem aktywów obrotowych. Aby go obliczyć, należy wziąć pod uwagę wartość aktywów bieżących i podzielić ją przez posiadane zobowiązania.

3. Wskaźnik płynności gotówkowej – jest wskaźnikiem dotyczącym posiadanej gotówki oraz aktywów, które łatwo jest spieniężyć na poczet bieżącej zobowiązań. W celu obliczenia tego wskaźnika dzieli się inwestycje krótkoterminowe przez zobowiązania.

4. Wskaźnik płynności natychmiastowej – stosuje się go sprawdzenia, czy firma może opłacić bieżące zobowiązania przy bieżących aktywach i środkach finansowych. Oblicza się przesz podzielenie aktywów i środków pieniężnych przez zobowiązania do 3 miesięcy.

Jak dbać o płynność finansową firmy?

Zarówno za wysoka, jak i za niska płynność finansowa może świadczyć o niestabilnej sytuacji firmy. Kiedy jest ona za wysoka, duża część naszego kapitału może być zamrożona i trudna do spieniężenia. Z kolei za niska płynność finansowa to sygnał o możliwych problemach finansowych i zagrożeniu niewypłacalnością.

Dlatego tak ważne jest, aby dokonywać odpowiednich obliczeń i sprawdzać wskaźniki płynności finansowej firmy. W ten sposób można dojść do tego, które elementy przynoszą straty i pogarszają sytuację przedsiębiorstwa.

Aby dbać o płynność finansową firmy, warto dobierać właściwych kontrahentów, którym można zaufać. Opłacane faktury w terminie oraz odpowiednie decyzje finansowe pozwolą na dalszy rozwój biznesu.