Stopa lombardowa – co to jest? Ile wynosi?

Powrót 5 stycznia, 2023

Zmiany stóp procentowych zawsze budzą wiele kontrowersji. Warto jednak wiedzieć więcej na ich temat. Jedną z nich jest stopa lombardowa. Dowiedz się, jaka jest jej definicja i ile obecnie wynosi. Sprawdź, w jaki sposób wpływa ona na Twoje finanse.

Co to jest stopa lombardowa?

Stopa lombardowa to jedna z głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Określa ona poziom kredytów lombardowych, które NBP udziela bankom komercyjnym. Innymi słowy, służy ona do ustalenia ceny, po jakiej bank centralny udziela pożyczek na rynku międzybankowym.

Ile wynosi stopa lombardowa?

Narodowy Bank Polski decyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jego rolą jest dbanie o stabilność polskiej waluty. Z tego powodu bank centralny obniża lub podwyższa wysokość stóp procentowych.

Z uwagi na kryzys wywołany pandemią covid-19 stopy procentowe w Polsce były utrzymywane na wyjątkowo niskim poziomie. Wiązało się to z tanimi kredytami i pożyczkami. Jednak wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej, Narodowy Bank Polski zdecydował o ich podniesieniu.

Zgodnie z ostatnią decyzją NBP z 4 stycznia 2023 roku stopa lombardowa wynosi 7,25% w skali rocznej.

Jak stopa lombardowa wpływa na wysokość kredytu?

Wysokość stopy lombardowej do niedawna wpływała na wysokość kredytów i pożyczek. Obecnie jednak kluczowa jest stopa referencyjna. Od jej wysokości zależy oprocentowanie produktów finansowych banków, firm pożyczkowych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Na co zaś wpływa stopa lombardowa? Przede wszystkim za naliczanie odsetek karnych związanych z zaległościami w opłacaniu podatków, a także w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Jak już wspomnieliśmy, stopa lombardowa nie jest jedyną stopą procentową, jaką stosuje Narodowy Bank Polski. Oprócz niej wyróżniamy również:

  • stopę referencyjną – określa minimalną cenę, po jakiej NBP organizuje operacje na rynku międzybankowym, wpływa na wysokość produktów bankowych. Obecnie wynosi ona 6,75% (stan na 4 stycznia 2023 rok);
  • stopę depozytową – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów, jakie banki komercyjne składają w banku centralnym. Obecnie wynosi ona 6,25% (stan na 4 stycznia 2023 rok);
  • stopę redyskontową weksli – wskazuje na cenę, po jakiej są skupowane weksle od banków komercyjnych przez bank centralny. Obecnie wynosi ona 6,80% (stan na 4 stycznia 2023 rok);
  • stopę dyskontową weksli – cena, jaką banki komercyjne płacą bankowi centralnemu za kredyty udzielone pod zastaw weksli jako zabezpieczenie kredytów obrotowych. Obecnie wynosi ona 6,85% (stan na 4 stycznia 2023 rok).

Podsumowanie

Stopa lombardowa to jedna ze stóp procentowych, której wysokość jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. Chociaż nie wpływa już na wysokość oprocentowania produktów bankowych, warto wiedzieć, czym jest i ile wynosi. Dzięki temu mamy większą świadomość na temat kształtowania się polityki pieniężnej w naszym kraju.