Umorzenie długu – kiedy może wystąpić?

Powrót 20 grudnia, 2022

Chociaż rzadko do niego dochodzi, wielu dłużników na to czeka. Mowa o umorzeniu długu. Dowiedz się, kiedy jest ono możliwe i jakie warunki muszą zostać spełnione. Czym różni się od przedawnienia? Sprawdź w naszym artykule.

Na czym polega umorzenie długu?

Umorzenie długu to proces, w którym dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty swojego zadłużenia. Co ciekawe, może to dotyczyć zarówno długów osobistych, jak i długów firmowych. Przyczyny mogą być różne np.: brak możliwości spłaty, czy upadłość konsumencka. Aby jednak do tego doszło, potrzebne jest zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem. Jednak o to może nie być łatwo. 

Trzeba również pamiętać, że umorzenie długu może mieć różne konsekwencje. Dla dłużnika oznacza to zwolnienie z obowiązku spłaty. Jest to niewątpliwie ogromną ulgą finansową. Z drugiej strony może mieć negatywny wpływ na historię kredytową i tym samym utrudni uzyskanie kredytu w przyszłości. Dla wierzyciela zaś oznacza to utratę możliwości uzyskania należności, co wpływa na jego finanse.

Umorzenie a przedawnienie długu

Umorzenie długu to zakończenie zobowiązania finansowego, w wyniku którego dłużnik nie musi już spłacać swoich zobowiązań. Najczęściej jest ono wynikiem porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, ale także może być decyzją sądu.

Czymś innym jest za to przedawnienie, które oznacza, że upłynął określony czas od momentu, w którym dłużnik powinien spłacić swoje zobowiązanie, a wierzyciel nie złożył wniosku o jego egzekucję. W efekcie dłużnik nie jest już zobowiązany do spłaty długu, a wierzyciel traci prawa do jego żądania.

Jaka jest zatem różnica między umorzeniem a przedawnieniem? Polega ona na tym, że umorzenie to całkowite zakończenie zobowiązania i zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem. Z kolei przedawnienie to sytuacja, kiedy egzekucja długu nie jest możliwa ze względu na upływ czasu.

Jak poradzić sobie z długami?

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z długami jest ustalenie ich wysokości i źródła. Zacznij od tego, aby sprawdzić, ile się jesteś winny oraz dla kogo. Ważne jest również zrozumienie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Być może zbyt pochopnie podjąłeś decyzję o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu? A może nieumiejętnie gospodarowałeś budżetem domowym?

Drugim krokiem jest znalezienie sposobu na ich spłatę. Możesz rozważyć m.in. negocjację warunków spłaty z wierzycielami. Inną metodą jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli na spłatę wszystkich zadłużeń pod jedną ratą. Ważne, aby ustalić plan spłaty, który będzie możliwy do realizacji, ale jednocześnie pozwoli na spłatę długów w odpowiednim czasie.

Trzecim krokiem jest zapobieganie powstawaniu nowych długów. W tym celu zweryfikuj swoje wydatki i zacznij odpowiednio gospodarować swoimi finansami. Możesz zrezygnować z niepotrzebnych zakupów, zacząć oszczędzać lub zarabiać dodatkowe pieniądze.

Podsumowanie

Dla wielu osób umorzenie długu to jedyne rozwiązanie problemów związanych z finansami. Warto jednak pamiętać o tym, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Świadome podchodzenie do pożyczek i kredytów pozwoli na uniknięcie wielu problemów w przyszłości.