Umowa pożyczki – jakie zapisy muszą się w niej znaleźć?

Powrót 30 lipca, 2020

Podpisanie umowy pożyczki jest warunkiem, aby otrzymać pieniądze. Jest to wiążący dokument, który zobowiązuje nas do terminowej spłaty według opisanych zasad. Jakie jednak zapisy powinna zawierać umowa i jakie są nasze prawa?

Umowa pożyczki tylko w formie pisemnej?

Umowa pożyczki określa warunki, na jakich jest przeniesiona konkretna suma pieniędzy z jednej osoby na drugą. Warto jednak zauważyć, że nie spotkamy się z nią tylko w instytucjach finansowych, ale również przy innych okolicznościach.

Umowa może być zawarta przy pożyczce prywatnej, a nawet przy rodzinnej. Jeśli pożyczana suma jest niewielka i nie przekracza ona tysiąca złotych, umowa pożyczki może mieć formę ustną. Jednakże najbezpieczniejszą formą jest sporządzenia pisma, pod którym podpiszą się obie strony. Tym sposobem unikniemy nieścisłości związanych z warunkami umowy oraz łatwiej będzie nam rozwiązać ewentualne spory zarówno z pożyczkodawcą, jak i pożyczkobiorcą.

Niezbędne zapisy w umowie pożyczki

Zanim otrzymamy pożyczkę na konto, przyjdzie nam podpisać umowę pożyczki. O tym, że każdą umowę należy uważnie przeczytać, zanim się ją podpisze, wie każdy. Czy jednak mamy świadomość, jakie zapisy powinna ona zawierać?

Instytucje pożyczkowe opierają swoją działalność między innymi na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zapisy, które regulują umowę, możemy szukać zatem w artykule 720 KC. Jednakże jest wiele innych zapisów, które opisują zasady udzielania pożyczek. Poniżej przestawiamy najważniejsze zapisy, jakie powinny znaleźć się na naszej umowie.

1. Strony umowy

Na samym początku umowy powinny znaleźć się jasne informacje, określające obie strony, które się pod nią podpisują. Odnajdziemy w tym miejscu zatem nasze dane osobowe, zgodne z dowodem osobistym, jak i dane pożyczkodawcy. Pamiętajmy, że wiele marek jest częścią większych spółek. Dlatego to ich dane będą na umowie.

2. Przedmiot umowy

Kolejny punkt również nie powinien uciec naszej uwadze, określa on bowiem kwotę pożyczki. W tym zapisie powinniśmy również mieć potwierdzoną informację dotyczącą terminu rozpoczęcia pożyczki oraz dnia jej spłaty.

3. Koszt pożyczki

Umowa pożyczki musi zawierać również informacje o kosztach związanych z jej zawarcie. Dokument musi zatem uwzględniać zapis na temat odsetek, prowizji, a także dodatkowych opłatach przygotowawczych itd.

4. Odstąpienie od umowy

Warto mieć świadomość, że mamy 14 dni na odstąpienie od umowy, którą podpisaliśmy. Taką możliwość gwarantuje nam prawo. Nie musimy także podawać powodu, dla którego podjęliśmy taką decyzję. Umowa pożyczki musi zawierać informacje na ten temat oraz podawać warunki, na których możemy odstąpić od niej.

5. Pozostałe zapisy

Pożyczka przez internet jest związana także z innymi prawami oraz obowiązkami. Umowa powinna zawierać także informacje na temat:

  • wcześniejsza spłata pożyczki
  • wypowiedzenie umowy
  • konsekwencje nieterminowej spłaty
  • reklamacje

Bezpieczna pożyczka

Podpisanie umowy pożyczki jest zobowiązujące obie strony, dlatego musimy być w pełni świadomi naszych praw oraz obowiązków. Nie podpisujmy dokumentu, który jest niejasny i budzi wątpliwości.

Ponadto warto sprawdzić tak zwane Ramowe Umowy Pożyczek, które są udostępniane na stronach pożyczkodawców, takich jak LendOn.pl. Dzięki temu poznamy warunki spłaty chwilówki online jeszcze przed wypełnieniem wniosku.