Wierzyciel a dłużnik. Czym się różnią?

Powrót 28 lutego, 2022

Zastanawiasz się, jaka jest różnica między wierzycielem a dłużnikiem? Chociaż obie te osoby łączy jedna rzecz, jaką jest dług, mają one różne prawa i obowiązki. Sprawdź, co może zrobić dłużnik a wierzyciel, aby nie łamać prawa, a dojść do swojej racji.

Kim jest dłużnik a kim wierzyciel?

Najprościej mówiąc, dłużnik zalega wierzycielowi. Ma on dług, który dla wierzyciela jest należnością. Polskie prawo mówi na ten temat nie wiele. Prawdą jest jednak fakt , że na wierzycielu spoczywa prawo odzyskania długu i podjęcia w tym celu odpowiednich kroków.

Co więcej, wierzycielem najczęściej jest bank lub firma pożyczkowa. Nie musi być tak jednak zawsze. Ponieważ swoich roszczeń mogą dochodzić również inne firmy niezwiązane z finansami, a także osoby prywatne. Pora więc poznać prawa i obowiązki wierzyciela a dłużnika.

Prawa dłużnika

Pomimo tego, że podstawowym obowiązkiem dłużnika jest zwrot pożyczonych pieniędzy, ma on szereg praw, z których może, a nawet powinien skorzystać. Prawo bowiem chroni takie osoby, aby nie doszło do różnych nadużyć.

Dłużnik a wierzyciel mają różne prawa. Osobie, która ma dług, przysługuje jednak możliwość:

  • dostępu do informacji na temat zadłużenia;
  • prawa do prywatności
  • prawa do sądu;
  • prawa do zaskarżenia wierzyciela lub dłużnika.

Prawa dłużnika mają na celu zabezpieczenie jego osoby. Może się bowiem zdarzyć, że wierzyciel lub firma windykacyjna będą stosowały się do nieodpowiednich metod odzyskiwania należności. Przykładem jest nękanie, naruszenie prywatności czy też grożenie. W takim wypadku dłużnik może złożyć skargę.

Drugą sytuacją, kiedy prawa dłużnika są bardzo istotne, jest wyłudzenie pożyczki lub kredytu. Niekiedy firma windykacyjna zgłasza się do osoby w sprawie długu, o którym ta nie miała bladego pojęcia. Prawo do informacji na temat zadłużenia pozwoli zweryfikować czy dług należy do nas, czy ktoś wziął kredyt na nasze dane.

Prawa wierzyciela

Jak szybko zwrócisz uwagę to, co dla wierzyciela jest prawem, dla dłużnika jest obowiązkiem. Oba te cele są jednak ze sobą ściśle powiązane i dążą do jednego – oddania należności wierzycielowi i spłatę długu dłużnika. Co zatem może zrobić wierzyciel?

Podstawowym prawem wierzyciela jest doprowadzenie do tego, aby dłużnik oddał jego należność. W tym celu może on:

  • wzywać do zapłaty
  • wysyłać ponaglenia
  • rozmawiać z dłużnikiem
  • współpracować z firmą windykacyjną
  • skierować sprawę do sądu.

Oczywiste jest, że prawa wierzyciela, nie mogą naruszać praw dłużnika. Dlatego też wszelkie działania, jakich się podejmiesz, aby odzyskać swój dług, muszą być zgodne z przepisami. Niedopuszczalne jest bowiem, aby naruszać prywatność dłużnika, nękać, grozić czy rozmawiać z osobami trzecimi na temat jego zadłużenia. Zasady te dotyczą również firm windykacyjnych, które działają w imieniu dłużnika.

Wierzyciel a dłużnik – podsumowanie

Wiesz już kim jest wierzyciel a dłużnik. Znalezienie się po każdej ze stron wywołuje pewne trudności. Warto zatem zrobić wszystko, aby wyjść z tej sytuacji oraz spłacić swój dług lub odzyskać należność.