Windykacja należności – na czym polega?

Powrót 28 lutego, 2022

Na czym polega windykacja należności? Jakie jej etapy wyróżniamy? Kiedy ma ona zastosowanie? Dowiedz się więcej na temat odzyskiwania długów i praw, jakie obowiązują zarówno windykatora, jak i dłużnika.

Czym jest windykacja należności?

Aby była w ogóle mowa na temat windykacji należności, musi ku temu pojawić się przyczyna. Jest nią nic innego jak powstanie długu. Niespłacona pożyczka, zaległe raty kredytu czy karta kredytowa, to najczęstsze powody, kiedy do naszych drzwi może zapukać windykator. Nie są to jednak jedyne takie sytuacje.

Oprócz zaległości powstałych w bankach i firmach pożyczkowych jesteśmy narażeni na windykację długów w przypadku nieuregulowanych faktur oraz rachunków. Prawo do windykacji mają bowiem nie tylko banki i pożyczkodawcy, ale również inne firmy świadczące dla nas usługi, a nawet osoby prywatne. We wszystkich tych przypadkach windykacja wygląda dość podobnie i może się zakończyć nawet egzekucją komorniczą. Jak wyglądają poszczególne jej etapy?

Windykacja należności miękka

Już kilka dni po pojawieniu się długu może odezwać się do nas wierzyciel. Rozpoczyna się wtedy tak zwana windykacja miękka. Ma ona na celu polubowne dojście do porozumienia obu stron. Na tym etapie mamy szansę, aby uniknąć nieprzyjemnego procesu sądowego czy egzekucji komorniczej. Warto zatem odebrać telefon lub odpowiedzieć na wiadomość, aby wspólnie ustalić plan spłaty długu.

Co ciekawe, windykacją długu na tym etapie może zająć się sam wierzyciel, czyli firma lub osoba, której bezpośrednio jesteśmy winni pieniądze. Często zdarza się, że windykację należności przeprowadza wyspecjalizowana w tym firma windykacyjna, która reprezentuje wierzyciela.

Windykacja długu twarda

Kiedy monity, ponaglenia, telefony oraz wpisy do bazy dłużników nie pomogły w odzyskaniu długu w trakcie miękkiej windykacji należności, wierzyciel ma prawo podjąć inne środki. Drugi etap jest niestety poważniejszy. Firma windykacyjna lub sam wierzyciel składają pismo do sądu. Kiedy ten go rozpatrzy, może zadecydować nawet o egzekucji komorniczej.

Teraz na scenę wkracza komornik. Może on działać tylko z tytułu egzekucji, czyli nie ma prawo nachodzić nas przed orzeczeniem wyroku. Jego zadaniem jest zajęcie naszego majątku i odsprzedanie go, aby odzyskać pieniądze potrzebne na pokrycie długu. W tym celu może on zająć część naszego wynagrodzenia, a także ruchomości, jakie nie są konieczne do codziennego funkcjonowania. Egzekucja komornicza nie zakończy się, dopóki komornik nie odzyska całego długu lub dłużnik nie ogłosi upadłości konsumenckiej, co znaczyłoby, że jest niewypłacalny.

Windykacja należności. Podsumowanie

Wiesz już, czym jest windykacja należności. Jak widzisz, nie jest to przyjemny proces. W konsekwencji może on zakończyć się egzekucją komorniczą oraz wyprzedaniem naszego majątku. Warto zatem do niej nie doprowadzać. Kiedy decydujesz się na kredyt bądź pożyczkę, zastanów się kilka razy, czy spłata nie obciąży Cię nadmiernie. W innym razie uszczupli ona Twój domowy budżet i wywoła powstanie długu. Co z nim będzie dalej, wiesz już z powyższego artykułu.