Formy zabezpieczenia kredytu – jakie wyróżniamy?

Powrót 10 sierpnia, 2023

Poszczególne formy zabezpieczenia kredytu pozwalają chronić instytucje finansowe przed ryzykiem związanym z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Jakie zabezpieczenia możemy wyróżnić? Dowiedz się, jaką rolę odgrywają i jakie konsekwencje niosą dla kredytobiorcy.

Dlaczego zabezpieczenie kredytu jest czasem niezbędne?

Zastanówmy się, dlaczego w ogóle stosuje się zabezpieczenia kredytu i dlaczego są one wymagane tylko w określonych sytuacjach. Choć nie zawsze są one brane pod uwagę przez kredytobiorców, dla banków mają kluczowe znaczenie.

Głównym powodem stosowania różnych form zabezpieczenia kredytu jest z nim związane ryzyko. W takich sytuacjach zabezpieczenie jest gwarancją, że bank odzyska całość lub chociaż część swoich środków w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy.

Nie zapominajmy, że zabezpieczenie kredytu może również zapewnić lepsze warunki spłaty, takie jak niższe oprocentowanie. Co więcej, dzięki zabezpieczeniu osoby o gorszej zdolności kredytowej mogą liczyć na dodatkowe środki, które w innym przypadku byłyby dla nich niedostępne.

Hipoteka

Rozpoczynając omówienie różnych form zabezpieczenia kredytu, warto zacząć od hipoteki. Jest ona stosowana przez banki w przypadku kredytów hipotecznych, które opierają się na dużych sumach i są zawierane na wiele lat. Ze względu na swoją naturę, wiążą się one z dużym ryzykiem dla banku. Hipoteka polega na ustanowieniu prawa zastawu na nieruchomości na rzecz wierzyciela. W przypadku niespłacenia kredytu przez dłużnika wierzyciel ma prawo do przeprowadzenia licytacji nieruchomości.

Poręczenie

Kolejnym zabezpieczeniem jest poręczenie. Mimo że obecnie jest to coraz rzadziej stosowana metoda, warto zrozumieć jej istotę. Może być ona używana w przypadku pożyczek prywatnych, a także w innych sytuacjach. W takim przypadku angażowana jest trzecia strona – poręczyciel, nazywany również żyrantem. W razie problemów związanych ze spłatą kredytu przez głównego kredytobiorcę, odpowiedzialność za dług przechodzi na poręczyciela.

Weksel

Weksel jest dokumentem, który może służyć jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Stanowi on pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy w wyznaczonym terminie. Jeśli zobowiązanie nie zostanie spełnione, weksel daje możliwość podjęcia działań prawnych w celu dochodzenia należności.

Ubezpieczenie

Jedną z powszechnie stosowanych form zabezpieczenia kredytu jest ubezpieczenie. Dzięki niemu instytucja finansowa jest chroniona przed różnymi ryzykami związanymi z udzielaniem pożyczek czy kredytów. Z kolei dla kredytobiorcy oznacza to dodatkową składkę ubezpieczeniową, która jest doliczana do całkowitego kosztu kredytu.

Podsumowanie

Znasz już różne formy zabezpieczenia kredytu. Jak widzisz, nie ma jednego sposobu na to, jak bank może zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Każda metoda bowiem można znaleźć uzasadnienie w danej sytuacji. Warto jednak wiedzieć, na czym one polegają oraz z czym się wiążą.