Harmonogram spłaty kredytu – czym jest?

Powrót 1 marca, 2022

Chociaż jest często pomijany i wyrzucany z innymi dokumentami, w rzeczywistości jest niezwykle ważny. Mowa tutaj o harmonogramie spłaty kredytu, który informuje o kolejnych ratach. Dowiedz się, czym on jest i dlaczego trzeba go przestrzegać.

Co to jest harmonogram spłaty kredytu?

Kiedy zawierasz umowę o kredyt lub pożyczkę dostajesz nie tylko umowę, ale także inne dokumenty, które zawierają szczegóły i plan spłaty. Pośród nich powinien znajdować się harmonogram spłaty. Czym on on jest i jak wygląda?

Harmonogram spłaty kredytu to nic innego jak prosta tabela, która pokazuje kolejne kwoty rat wraz z datami ich płatności. Dzięki niej wiesz dokładnie ile i kiedy zapłacić bankowi, aby uniknąć ponagleń i monitów.

Na otrzymanym harmonogramie najczęściej znajduje się nie tylko wysokość raty i data spłaty. Oprócz tego mogą się na nim znaleźć takie informacje jak część kapitałowa i część odsetkowa. Dzięki temu wiesz, co się składa na Twoją ratę i dlaczego jej wysokość ulega zmianie. Dotyczy to zwłaszcza kredytów z ratami malejącymi, gdzie część odsetkowa maleje z każdym miesiącem, a część kapitałowa jest taka sama.

Pamiętaj, że harmonogram spłaty nie dotyczy tylko kredytów. Możesz się z nim spotkać również w przypadku pożyczki. Firmy pożyczkowe załączają takie dokumenty, aby poinformować swoich klientów, kiedy mają oni spłacić chwilówkę lub zapłacić ratę. Nieprzestrzeganie harmonogramu spłaty pożyczki wiąże się z takimi samymi konsekwencjami jak w przypadku kredytu.

Czy harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie?

Harmonogram spłaty kredytu traktujemy jako coś stałego, co nie ulega nigdy zmianie. Prawda jest jednak inna. Dotyczy to zwłaszcza kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Kiedy decydujesz się na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, musisz być przygotowany na to, że jego raty mogą się zmienić. Wpływ na nie ma bowiem wysokość stóp procentowych, które są zmieniane pod wpływem sytuacji gospodarczej i inflacji.

Zmienić się również może system spłacania rat – na przykład z równych na malejące. Wpływ także mają wakacje kredytowe, w trakcie których harmonogram zostaje zawieszony i nie płacisz ani kapitału, ani odsetek. Pamiętaj jednak, że wakacje kredytowe przedłużają czas trwania kredytu. Jeśli zatem nie płacisz rat przez 3 miesiące, okres kredytowania zostanie o tyle przedłużony.

Innym przypadkiem zmiany harmonogramu rat może być nadpłata kredytu. Kiedy zapłacisz większą część, niż przewiduje harmonogram, ilość rat automatycznie się zmniejsza, a Twój kredyt trwa krócej.

Harmonogram spłaty kredytu – podsumowanie

Po zawarciu umowy o kredyt lub pożyczkę, otrzymujesz harmonogram spłaty rat. Jego wzór zależy od danego kredytu i systemu spłacania. Aby uniknąć naliczenia karnych odsetek, należy trzymać się go przez cały okres kredytowania. Dzięki temu spłacisz kredyt zgodnie z umową i uchronisz swoje finanse od ewentualnych problemów.