Oprocentowanie nominalne a RRSO – jaka jest różnica?

Powrót 21 czerwca, 2023

Czy wiesz, czym różni się oprocentowanie nominalne od RRSO? Który wskaźnik pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę pożyczki lub kredytu? Jakie koszty kredytu one uwzględniają? Dowiedz się tego w naszym artykule. Wyjaśnimy w nim oba te terminy oraz pokażemy różnice między nimi. 

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Banki oraz inne instytucje udzielające kredytów i pożyczek mają obowiązek informacyjny, poprzez który muszą informować Klientów o warunkach swojej oferty. Przedstawienie oprocentowania nominalnego to jeden z przykładów. Czym ono jednak jest?

Według definicji oprocentowanie nominalne to wartość pokazująca stopę procentową w skali roku. Od niej są naliczane odsetki według limitów zawartych w Ustawie antylichwiarskiej oraz Kodeksie cywilnym.

Oprocentowanie nominalne jest prostym i łatwym do zrozumienia wskaźnikiem. Jednak może nie dawać pełnego obrazu rzeczywistego kosztu kredytu. Nie uwzględnia bowiem wszystkich związanych z tym czynników w przeciwieństwie do RRSO, które omówimy w dalszej części artykułu.

Czym jest RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)?

Przejdźmy zatem do drugiego wskaźnika, jakim jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Pokazuje ona rzeczywisty koszt kredytu dla kredytobiorcy w skali roku. 

W porównaniu do oprocentowania nominalnego RRSO jest dokładniejsze i kompleksowe. Uwzględnia nie tylko odsetki, ale także wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje. Dzięki temu widzisz, ile pieniędzy przyjdzie Ci spłacić, decydując się na wybraną ofertę.

Obliczenie RRSO może być skomplikowane. Wymaga bowiem uwzględnienia wielu czynników. Na szczęście, zgodnie z prawem, instytucje finansowe mają obowiązek podawania RRSO dla wszystkich oferowanych produktów. Dzięki temu możesz z łatwością porównać je ze sobą.

Oprocentowanie nominalne a RRSO

Oprocentowanie nominalne i Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to dwa podstawowe wskaźniki, z którymi możesz spotkać się zarówno w przypadku kredytów, jak i pożyczek. Chociaż oba z nich dotyczą kosztów kredytowych, znacząco się różnią.

Oprocentowanie nominalne to podstawowa wartość, która jest stosowana do pokazywania stopy procentowej w skali roku. Nie uwzględnia jednak dodatkowych opłat, prowizji czy marży. 

Natomiast RRSO jest bardziej kompleksową miarą, która obejmuje wszystkie te czynniki. Z tego powodu, RRSO jest zwykle wyższe niż oprocentowanie nominalne dla tego samego produktu. Z drugiej strony pokazuje wszystkie koszty kredytu.

Podsumowanie

Na co zwracać uwagę? Na oprocentowanie nominalne czy RRSO? Podczas porównywania ofert, RRSO jest zwykle bardziej użytecznym wskaźnikiem niż oprocentowanie nominalne. Oprocentowanie nominalne może dać ogólny obraz kosztów, ale to RRSO zapewnia pełniejszy obraz, uwzględniając dodatkowe opłaty i prowizje związane z kredytem.