Co to jest prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki?

Powrót 31 maja, 2021

Prowizja, choć jest często mylona z odsetkami, to odrębny koszt, jaki musimy ponieść, zaciągając kredyt lub pożyczkę. Jakie jej rodzaje rozróżniamy oraz od czego zależy jej wysokość? Dowiedz się więcej na temat, co to jest prowizja i ile powinna wynosić.

Czym jest prowizja? Definicja

Według prawnej definicji prowizja to nic innego jak forma wynagrodzenia firmy za wykonanie czynności prawnej, na przykład za zawarcie umowy. Z reguły nalicza się ją tylko jednorazowo jako odsetki od wartości transakcji.

Z prowizją mamy najczęściej do czynienia zaciągając kredyt lub pożyczkę. Pomimo tego, że płacimy ją tylko raz, ma ona wpływ na wysokość RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej.

Polskie prawo pozwala na pobieranie jednorazowych opłat dodatkowych, które nie są odsetkami. Spośród nich znajduje się:

  • prowizja za udzielenie kredytu;
  • prowizja za wcześniejszą spłatę;
  • prowizja za przewalutowanie;
  • prowizja za zmianę warunków umowy;
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku.

Jak widzimy, wyróżniamy nie tylko prowizję za udzielenie kredytu lub pożyczki, ale również szereg innych opłat. Pamiętajmy jednak, że informacje o rodzajach prowizji oraz ich wysokość muszą znaleźć się w umowie.

Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego a gotówkowego

Prowizja prowizji nie równa. Dlatego możemy spotkać się z różnymi wysokościami nawet w obrębie jednej firmy. Zależą one od pożyczanej kwoty, jak i długości trwania umowy. Ile więc wynosi prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego, a ile gotówkowego?

Kupienie domu to poważna i droga inwestycja. Nic dziwnego zatem, że kredyt na niego to wieloletnie zobowiązanie na niemałą kwotę. Z tego powodu prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego jest niska. W porównaniu do kredytu gotówkowego różnica może wynosić nawet kilka punktów procentowych.

Kredyt konsumencki trwa krócej od kredytu hipotecznego, przez co bank zarabia na nim mniej. Wyższa prowizja za udzielenie kredytu i innych czynności finansowych pozwala mu na zwiększenie zysków.

Ile wynosi prowizja za udzielenie pożyczki?

Nie tylko banki nakładają na swoich klientów dodatkowe opłaty. Nie inaczej jest w przypadku firm pożyczkowych. Prowizja za udzielenie pożyczki jest naturalną częścią umowy, o ile nie obowiązuje promocja 0% RRSO. Ile może ona wynosić?

Podobnie jak w przypadku kredytów, prowizja za udzielenie pożyczki nie może być ustalana dowolnie. Do tej pory polskie prawo pozwalało, aby wszelkie koszty pozaodsetkowe nie były wyższe aniżeli 25% kapitału oraz 30% tej kwoty w stosunku rocznym.

Jednakże na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, wprowadzonej z uwagi na pandemię koronawirusa, poziom ten jest obniżony. Ile zatem teraz zapłacimy prowizji za udzielnie pożyczki?  Jeśli jej czas jest krótszy niż 30 dni, koszty pozaodsetkowe mogą wynosić 5% kapitału. W przypadku dłużej trwających umów poziom ten wynosi do 15% całego kapitału oraz do 6% tej kwoty w stosunku rocznym.

Prowizja oraz inne koszta pozaodsetkowe to opłaty wyliczane niezależnie od oprocentowania kredytu lub pożyczki. Warto zapoznać się z nimi, zanim podpiszemy umowę. Świadomość na temat tego, co to jest prowizja oraz ile może maksymalnie wynosić, pomoże uchronić się od nieuczciwych ofert.